Vody českého školství trochu rozvířil na konci minulého roku prezident Václav Klaus podepsáním novely školského zákona. Změn je hned několik.
Netýkají se jen studentů, ti si nyní mohou podat místo tří přihlášek na SŠ jen dvě a na oplátku mají delší dobu na rozhodování, do které školy nastoupí, ale i samotných ředitelů vzdělávacích institucí.

Zkrácení období

Ředitelům se funkční období upravilo na šest let, po nichž je znovu čeká konkurz na jejich pozici. Informace o tom, jestli je povinný či nikoli, se však různí. Podle odborníků je novela nejednoznačná, a proto záleží přímo na zřizovatelích, jaký postup zvolí. Co na změny říkají samotní ředitelé?
Josef Kužel z jičínské ZŠ a MŠ 17. listopadu považuje stanovené šestileté období za krátké: „Za optimální bych považoval nejméně deset let. Zrealizovat vlastní představy je někdy dost obtížné, rozhodně většinou nejdou uskutečnit z roku na rok.“

Delší úsek by přivítala i Zlata Kobrlová ze železnické základní školy: „Šest let bych prodloužila na osm,“ a k nutnosti konkurzu dodává: „A přikláněla bych se k variantě, že pokud je mezi zřizovatelem a Českou školní inspekcí shoda, nemusel by být vypsán a ředitel by pokračoval ve funkci.“
Podobný názor sdílí i jiní představitelé vzdělávacích institucí, jako například Pavel Matějovský, ředitel novopackého gymnázia: „Vypsání konkurzu na ředitele školy, která funguje bezproblémově, postrádá logiku. Pokud by k tomu u nás došlo, určitě se budu snažit obhájit svou pozici. Máme rozpracované projekty a řadu investičních záměrů, které plánuji zrealizovat.“

Je zákon potřebný?

Je tedy zákon potřebný? Podle ředitele SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích Josefa Moravce ano: „Z médií víme, jaké problémy způsobují nejasnosti s procedurou odvolávání, pokud nejsou v zákoně přesně popsány. Zřizovatel potřebuje mít možnost personálních zásahů.“ O užitečnosti novely je přesvědčen i Jiří Tajč z Masarykovy obchodní akademie v Jičíně:

 „Myslím si, že je v pořádku. Její důsledky jsou zřejmé, během prvního pololetí tohoto roku dojde ke spoustě konkurzů.“ Otázkou tedy zůstává, zda bude novela sloužit svému účelu, nebo se stane nástrojem spíše politických rozhodnutí. Šárka Jebavá