Osadní výbor již několikrát oslovil radnici, aby zajistila rekonstrukci vozovky, zatím bezúspěšně. Starosta Josef Cogan uvedl, že radnice postupuje standardním způsobem.

„Situaci známe, jsou ale komunikace, které jsou v dramatičtějším stavu. Je zjevné, že vozovka nemá dostatečnou dimenzi, a současné řešení je odpovídající. Tato cesta nebude do této oblasti nosná, dlouhodobé řešení nabízí vybudovat příjezdovou komunikaci směrem od kravína ze Studénky přes průmyslovou zónu.

Určitě počítáme s odvodněním nynější přístupové cesty, radikálnější řešení ale nelze očekávat,“ vzkazuje zdejším obyvatelům novopacký starosta Josef Cogan.