Na jaře letošního roku došlo k nebezpečnému uvolnění podloží pod silnicí ze Stavu směrem na Novou Paku, kde se část břehu poroučela směrem k potoku a ve stráni vznikla nebezpečná průrva, na kterou jsme upozornili silničáře.

V těchto dnech byl výmol zasypán a upraven. Více nám k zásahu řekl Jaroslav Čipera ze Správy a údržby silnic v Jičíně. „K uvolnění materiálu došlo v místě, kde je chráněné břidlicové území. Nejdříve jsme upravili koryto potoka, poté zpevnili svah 125 tunami lomového kamene. Úsek je navíc označen směrovými sloupky.“

Další nebezpečnou lokalitou je silnice z Nové Paky směrem na Štikov. Na hrázi pivovarského rybníka bylo na jaře poškozeno podloží vozovky, která se začala propadat. Její část je v současné době uzavřena. „V Nové Pace je situace složitější,“ konstatuje Jaroslav Čipera.

„Po vypuštění rybníka zde došlo k narušení vlastní hráze i podloží silnice.“

Řešení vidí Čipera v nákladné rekonstrukci, ta však bude zahájena, až se vyřeší majetkové vztahy. „Musíme počkat, jak rozhodne kraj nebo vlastník lokality. Oprava bude rozhodně nákladná a dojde k ní zřejmě až v příštím roce.“