Stejně tak tomu bude i začátkem roku 2012, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. „Možná dorazí i k vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může váš dar pomoci,“ říká David Rejlek z Oblastní charity Jičín.

Podle jeho slov asi třetina celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, která umí zmírnit následky různých katastrof ve světě, nebo nenadálou krizovou situaci v České republice. Zbytek pomůže financovat činnost Oblastní charity Jičín, o jejíchž projektech se můžete dozvědět na www.jicin.charita.cz.

„Ovšem smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz. Jejím cílem je také něco, co nám začíná hodně chybět. Je to osobní kontakt. Je to o tom, že k vám přijdou lidé a popřejí vám hezký nový rok. „…štěstí, zdraví vinšujeme vám…“ zpívá se v tříkrálové koledě. A věřte, že když ji koledníci zpívají, myslí to doopravdy. A tak až k vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. Nežebrají. Dávají vám příležitost podat pomocnou ruku a nabízí vám setkání jinak, než po internetu,“ vysvětluje D. Rejlek.

Důležité je vědět, že skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se musí prokázat platnou průkazkou – pověřením ředitele Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být zapečetěná a opatřená logem charity.

Koledování proběhne v Jičíně, Nové Pace, Staré Pace, Vysokém Veselí a Lázních Bělohradu. Koledníci mohou zavítat i do okolních vesnic.

Nová Paka

Tradice Tříkrálového koledování (sbírky) je v Nové Pace nedílnou součástí oslavy vánočních svátků. V letošním roce můžete přivítat tři krále v Nové Pace, Úbislavicích, Krsmoli, Brdě a Staré Pace v pátek 7. a sobotu 8. ledna. Jejich poselství vám budou tlumočit děti a mládež z Novopacka. Pokud budete mít čas a chuť, pokud k vám koledníci nepřijdou a budete-li chtít prožít jejich příběh znovu a naplno, jste srdečně zváni v neděli 8. ledna v 15 hodin do klášterního kostela. Prožijeme zde společně příchod tří králů do města Betléma. Poté bude následovat lidové zpívání vánočních koled a malé občerstvení pro každého poutníka.

Lázně Bělohrad

V Lázních Bělohradě proběhne Tříkrálová sbírka následovně: pět skupin koledníků, děti od 8 do 15 let a s každou skupinou jeden dospělý vyrazí 6. 1. v 8 hod. od kostela Všech svatých, uvnitř bude jejich pouť zahájena požehnáním. Sbírka potrvá do 8. ledna a bude tedy třídenní. Koordinátorem je ing. Tomáš Jirásko, akce je napojena na Oblastní charitu Jičín.

Hořice

V době připomínky svátku Tří králů budou od 4. do 8. ledna chodit do hořických domácností, institucí, po ulicích a náměstích skupinky tří králů s koledou a vybírat do kasiček dobrovolný příspěvek od občanů. Sbírka je chráněna proti zneužití. Vedoucí každé skupinky bude vybaven průkazem s pověřením ředitele Charity ČR. Tato plná moc je platná pouze s předložením občanského průkazu vedoucího skupinky a její číslo musí být shodné s číslem na pokladničce.

Ke článku je připojena fotogalerie z jedné těchto akcí v minulých letech v Jičíně.