Koledníky můžete na Jičínsku potkat do 9. ledna ve Vysokém Veselí. V Nové Pace Tříkrálová sbírka probíhá od 6. do 10. ledna, a v Jičíně vám zabouchají na dveře Kašpar, Melichar a Baltazar o víkendu, tedy 9. a 10. ledna. Obchůzka Tří králů je plánována na sobotu také v obcích farnosti chodovické - na Chloumkách, v Holovousích, v Chodovicích, na Chlumu a v Bílsku.

„S přáním a koledou k novému roku navštíví domácnosti skupinky dětí ze základní školy v Chodovicích. Výtěžek sbírky přispěje k obnově varhan v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích, jejichž rekonstrukce bude v letošním roce zahájena. Obci Holovousy se na obnovu varhan podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu,“ uvedla starostka obce Holovousy Martina Berdychová.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná.⋌ (kov)