Jičínsko – V pátek 1. prosince 1989 týdeník psal:

V předvečer generální stávky (26.11. 1989) se také v Jičíně konal mítink na Gottwaldově náměstí. Lidé se scházeli pravidelně v předešlé dny, ale nejen v Jičíně, i v jiných městech našeho okresu vystoupili studenti, zástupci vysokých škol, pražští herci, zástupci politických stran, Národní fronty a další. Všem byl dán hlas, někteří byli přijati s nadšením, jiní byli vypískáni. Musíme se učit vést dialog a naslouchat všem názorům. V pondělí toto dění vyvrcholilo generální stávkou, které se zúčastnila valná část obyvatel Jičína i jeho okolí.

Stávkové výbory podpořily hnutí a tam, kde vytvořeny z různých důvodů nebyly, lidé šli také.

Spousta rezolucí, prohlášení i osobního vyjádření daly jasně najevo, že se staví plně za studenty, Občanské fórum, demokracii a hlavně za všechny občany, kteří to myslí upřímně, nezištně a svou poctivou prací všestranně pomohou vrátit naší zemi dřívější prioritu.

Otevřená výměna názorů

Rada Okresního národního výboru v Jičíně projednala dne 28. listopadu 1989 politickou a hospodářskou situaci v našem okrese. Po diskusi a otevřené výměně názorů zaujala takové stanovisko, že považuje současnou situaci za velmi vážnou. Obrací se proto na všechny pracující, mládež a všechny další občany našeho jičínského okresu, aby v této mimořádné době zachovali rozvahu, nedopustili neuvážené činy a ochromení hospodářského života v našem okrese.

 Rada okresního národního výboru v Jičíně podporuje závěry jednání vlády Československé socialistické republiky ze soboty 25. listopadu 1989.
 Rada přistupuje k dialogu se zástupci politických stran Národní fronty, studentských a ostatních seskupení v okrese. Rada ONV organizuje činnost obchodních organizací, potravinářského průmyslu, dopravy, zemědělství a služeb k bezporuchovému zabezpečení potřeb občanů. Rada ONV oceňuje, že pracující těchto podniků a provozoven své úkoly dobře plní. Takto zaujala rada ONV své stanovisko k současné politické a hospodářské situaci v našem okrese.

Kádrové změny

Dne 28. listopadu 1989 se v Jičíně uskutečnilo plenární zasedání okresního výboru Národní frotny. Projednalo současnou politickou situaci ve společnosti a uskutečnilo kádrové změny ve složení tohoto orgánu.

Z funkce předsedy OV NF byl uvolněn soudruh Jan Beneš a do této funkce byl zvolen soudruh Jiří Rejmont. Z funkcí místopředsedů byli uvolněni soudruzi Václav Ort a Ladislav Horák.

Do funkcí místopředsedů OV NF byli nově zvolení bratr Josef Krejčí, předseda okresního výboru Československé strany lidové, a bratr Antonín Neuman, předseda okresního výboru Československé strany socialistické.