V pátek 22. prosince 1989 týdeník psal:

Postoj lidovců
Vyjadřujeme plnou podporu programovému prohlášení ČSL ze dne 28.11.1989.

Vycházíme z povinnosti křesťanů zúčastnit se veřejného života.
Jsme přesvědčeni, že trvalého a skutečného dobra jednotlivců, národů a států nelze dosáhnout pomocí zla, násilím a potlačováním práv druhého.
 Proto také odmítáme systém jedné státní ideologie. Je pro nás nepřijatelný systém jedné vedoucí strany, zakotvující svoji vedoucí úlohu v právních dokumentech, zajišťující ji mocenskými prostředky. Tím vytváří umělou bariéru, která brání plnému duchovnímu rozvoji jednotlivce i společnosti a ve vědeckém bádání staví nepřijatelné meze pravdivému poznání.

Jednání OV KSČ

Na základě rozhodnutí předsednictva ÚV KSČ ze dne 13. prosince 1989 ruší i OV KSČ v Jičíně kádrové pořádky stranických orgánů a seznamy funkcí v okruhu působnosti ZO KSČ. Orgány a organizace KSČ budou v nových podmínkách navrhovat své kandidáty do funkcí jako ostatní politické strany.
 Při výběru bude OV KSČ vyžadovat, aby navrhovaní komunističtí kandidáti měli pro příslušné funkce odborné a morální předpoklady.

 V souladu s požadavky a názory členské základny, o kterých se diskutovalo i na mimořádné okresní konferenci strany, dochází už nyní ke snižování aparátu OV KSČ.

Mítink

Velký celookresní mítink na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta ČSSR pořádalo Občanské fórum okresu Jičín v úterý 19. prosince 1989 na jičínském náměstí.

Zaplněná polovina náměstí vyjádřila nesouhlas a vyslovila nedůvěru našim poslancům ve Federálním shromáždění Slavoji Brokešovi a Zdeňku Sytnému.
Státní vyznamenání

V úterý 12. prosince 1989 se dožila významného životního jubiela dlouholetá obětavá funkcionářka Svazu požární ochrany, paní Božena Voňková.
Při této příležitosti ji navštívil předseda ústředního výboru Svazu požární ochrany PO ČSR Eduard Křiklava a předal státní vyznamenání medaili Za obětavou práci pro socialismus.

Přítomný byl vedle pozvaných hostů také předseda krajského výboru Svazu požární ochrany Luboš Duzbaba.