V pátek 29. prosince 1989 týdeník psal:

Společné jednání

Setkání zástupců ONV, MěstNV, Občanského fóra v Jičíně, OV NF a politických stran se uskutečnilo v pátek 22. prosince. Na programu jednání byl návrh OF pozastavit činnost PS VB s eventuální možností převedení pod národní výbory. Jako další bod byl požadavek OF odvolat z funkce vedoucího redaktora Předvoje. Dále doporučilo předsedovi ONV a MěstNV v Jičíně zhodnotit dosavadní funkce a činnost jednotlivých odborů, tyto zredukovat, případně rozšířit podle potřeby.

Pomoc Rumunsku

S hlubokým znepokojením jsme v době vánočních svátků sledovali dramatický vývoj událostí v Rumunsku. Také v našem okrese občané podávali pomocnou ruku. Už ve čtvrtek 21. prosince se primář interního oddělení Vladimír Krátký s řidičem sanitního vozu Františkem Chynoranským připojili ke koloně první pomoci. Vezli s sebou zdravotnický materiál a léky. Po delším čekání na hranicích dojeli do města Aradu, kde materiál předali a vrátili se zpět. V jičínském transfúzním oddělení darovalo krev pro zraněné Rumunsko čtyřiadvacet členů TJ Jičín.

Komerční banka

Oznamujeme naší veřejnosti, že dnem 2. ledna 1990 zahajuje svou činnost Komerční banka, státní peněžní ústav. Vzniká jako univerzální obchodní banka vyčleněním ze Státní banky československé, která je jejím zakladatelem.

Závody Velvety hlásí hotovo

Dnešního dne se s plánovanými úkoly pro tento rok vyrovnala přádelna závodu Velveta v Nové Pace. Tkalcovny splnily plán výroby již před vánočními svátky.

Rozhodnou občané

Veřejnost se má rozhodnout, jaký název ponese jičínské náměstí. Podle mého názoru trvalým demokratickým názvem, který vychází z našich historických tradic, je Valdštejnovo náměstí. Albrecht Eusebius Valdštejn vtiskl městu pečeť své jedinečnosti tím, že ho učinil svým městem hlavním.

Vybudoval 400 domů měšťanských, povolal italské architekty, nechal postavit zámek jako své reprezentativní sídlo, kostel sv. Jakuba, jezuitskou kolej, seminář, gymnázium s nemocnicí a lékarnou. Jičín měl být podle Valdštejnových plánů druhým největší městem po Praze. Po jeho zavraždění v roce 1634 Jičín ustrnul.