U příležitosti výročí uspořádali členové ČSOP přednášku o ochraně přírody Prachovských skal, která se uskutečnila v Muzeu přírody Český ráj na Prachově.

Součástí programu bylo též předání zvláštního uznání „Prachovské skály děkují“ Josefu Koťátkovi, zakladateli organizace a celoživotnímu dobrovolnému ochránci přírody, který se Prachovským skalám a jejich ochraně věnuje celý svůj život, pročež je mezi místními důvěrně nazýván „prachovským domovníkem“.

K významnému životnímu jubileu 75 let, kterého se Pepa Koťátko dožívá 16. června, mu gratulovala také Lenka Šoltysová, dlouholetá vedoucí SCHKO Český ráj, jejíž osobní účastí na akci byli členové velmi potěšeni.

Po přednášce se nejen vzpomínalo na začátky ochrany přírody na Prachově, ale řešil se také současný stav skal, který bohužel není příliš radostný.
Na konci 80. let přitom patřily Prachovské skály právě díky činnosti dobrovolných ochránců přírody k nejudržovanějším přírodním rezervacím.

Organizace se podílela například na opravě Císařské chodby, zpřístupnění hradu Pařez, na realizaci protierozních opatření či vybudování naučné stezky.
V současnosti se zaměřuje především na monitoring rezervace a řešení problémů, a to jak s majiteli, tak se SCHKO Český ráj, na výpomoc při údržbě - například při úklidu hradu Pařez, a drobná ochranářská opatření, jako je eliminace invazních druhů dřevin.Nejvýznamnější plánovanou akcí ČSOP Prachovské skály je pak otevření zcela nově zrekonstruované naučné stezky, které by mělo proběhnout začátkem července.

Členové organizace doufají, že se i díky jejich činnosti stanou Prachovské skály opět udržovanou rezervací, v níž budou turisté příjemně překvapeni nejen přírodními krásami, ale i stavem cest či novou naučnou stezkou. Jiří Krupka