Reorganizace Policie ČR se dotkne i okresu Jičín, alespoň to tvrdí její tisková mluvčí Hana Klečalová.

„V současné době prochází Policie ČR reorganizačními změnami. I když se tyto změny dotknou i našeho okresu, přesto je občané nepocítí. Od 1. ledna 2009 zaniknou stávající Okresní ředitelství Policie ČR. Na místo nich vzniknou dva územní odbory, a to odbor služby kriminální policie a vyšetřování a dále odbor vnější služby, který bude v sobě zahrnovat činnost pořádkové a dopravní policie,“ uvedla Klečalová.
Tyto územní odbory se stanou součástí nové samostatné organizační složky policie, což je od 1. ledna 2009 Krajské ředitelství policie Východočeského kraje.

Hlavně bezpečnost na silnicích

Mluvčí ubezpečuje občany, že žádnou z připravovaných akcí občané nepocítí. „Změny v organizační struktuře se nebudou týkat policistů dopravní služby a jednotlivých obvodních oddělení, kteří budou nadále dohlížet nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu.

Snahou bude, aby více docházeli do svých územně přidělených obcí, kde by měli nejen úzce spolupracovat s místní samosprávou, ale i s občany,“ dodala Hana Klečalová.

Taková obvodní oddělení jsou kromě Jičína v Hořicích, Nové Pace, Sobotce, Kopidlně.