V rámci Královéhradeckého kraje vystoupili zástupci TVÚ, za Podkrkonoší pak destinační management Podzvičinsko s prezentací turistických produktů.
V první části zástupci agentury CT představili aktuální novinky v oblasti cestovního ruchu a možnosti propagace ČR a regionů. Účastníci konference byli seznámeni s novou koncepcí komunikace a měli příležitost vyjádřit se ke stávající nebo nadcházející spolupráci s agenturou CT, o kterou projevili zájem.
Ve druhé části vystoupily samotné destinační společnosti s působností na území Královéhradeckého kraje, aby prezentovaly aktuální marketingové kampaně a podaly informace o turistických produktech.

Podkrkonoší představilo svůj turistický produkt – naučné stezky a život v Podkrkonoší. Prezentace stávajících i plánovaných stezek byla doplněna fotografiemi z jednotlivých lokalit. Všichni přítomní byli pozvání na plánované kulturní, společenské a sportovní akce v Podkrkonoší. Účelem prezentace bylo ukázat potenciál v cestovním ruchu v Podkrkonoší a navázat spolupráci s agenturou CT.

Věříme, že toto pracovní setkání bylo důležitým bodem pro obě zúčastněné strany a že výsledkem bude zajištění komunikace s cílem propagace oblasti Podkrkonoší.
DM Podzvičinsko