Jedná se o pokračování Ovocné stezky Podchlumím a novou naučnou s názvem „Po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana“.

První etapa Ovocné stezky, vedoucí z Kamenice do Podhorního Újezdu, je již úspěšně zrealizována. Projekt zahrnoval umístění informačních tabulí, odpočinkových míst a úpravu cesty v Konecchlumí. Druhá etapa stezky bude začínat nad Podhorním Újezdem a povede do Ostroměře. Z této cesty je překrásný výhled na rozsáhlé ovocné sady jabloní, hrušní, třešní a broskvoní. Na tomto úseku cesty (než vstoupíme do Ostroměře) budou umístěny dvě informační tabule a čtyři lavičky.

Stezka vede také kolem archeologické památky - slovanského hradiště, které vzniklo v druhé polovině 9. století a které patřilo mezi jedno ze sídel kmene Charvátů. Při sestupu vede stezka po svažité cestě, která není chráněna proti smývání při prudších deštích. V rámci projektu proto budou na části cesty umístěny odvodňovací žlaby a betonové žlabovky odvádějící dešťovou vodu.

Projekt „Po stopách E. Štorcha a K. Zemana“ se zabývá vybudováním naučné stezky Ostroměři, která se stala rodištěm českého pedagoga, spisovatele a archeologa - Eduarda Štorcha, který proslul především svými povídkami a romány situovanými nejčastěji do doby kamenné a bronzové, a Karla Zemana - filmového režiséra, výtvarníka a loutkáře. Stezka na devíti zastaveních bude návštěvníky seznamovat s historickými událostmi a přírodními zajímavostmi na území obce Ostroměř, jejíž osídlení je známé už v pravěku.

Projekt zahrnuje vybudování devíti zastavení, která budou vybavena mobiliářem (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a informační tabule), terénní úpravy včetně výsadby zeleně, opravy plotu a podezdívky. Bude zhotovena dřevěná socha a vydána informační brožura o naučné stezce.

Realizace projektů začne na jaře příštího roku a na podzim bude ukončena. Věříme, že tyto projekty přispějí ke zvýšení počtu návštěvníků území a k posílení sounáležitosti místních lidí k regionu, ve kterém žijí.⋌ Tereza Peterová