Dne 3. března se tak skutečně stalo. Bylo schváleno 421 žádostí v celkové výši podpory 1 832 158 744 Kč. Mezi úspěšné žadatele patří i dvanáct obcí Mikroregionu Podchlumí. Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Jeřice, Kovač, Lískovice, Milovice u Hořic, Nevratice, Rašín a Volanice ve spolupráci s místní akční skupinou Podchlumí o.s. zpracovaly žádost na obnovu pískovcových památek.

Celková dotace všech deseti obcí činí 2 120 067 Kč. Jedná se především o křížky, pomníky padlým, boží muka apod.

Tyto drobné pískovcové památky zasluhují opravu, protože jsou považovány za skutečné kulturní dědictví krajiny Podchlumí. Ve spolupráci se sdružením měst a obcí Podzvičinsko budou opravené sochy zahrnuty do turistického produktu cestovního ruchu, který bude mimo jiné návštěvníky také seznamovat s těžbou, zpracováním pískovce a poznáním ojedinělého množství drobných pískovcových památek na území Podchlumí.

Dále mezi úspěšné žadatele patří obec Staré Smrkovice, která získá dotaci ve výši 791 503 Kč na zvelebení prostranství obce a vybudování veřejného rozhlasu. Dvanáctou obcí je Vrbice, které byly schváleny dva projekty. První bude řešit opravu místní komunikace a veřejná prostranství ve Stříbrnici (1 034 865 Kč) a druhý projekt získá dotaci na obnovu pomníků padlým z 1. světové války (437 490 Kč.)

Všem žadatelům blahopřejeme a přejeme úspěšnou realizaci projektů!
Petra Václavíková, IC Holovousy