Kontaktem se psem dochází většinou u těchto lidí k velké změně.

Přítomnost psa a jeho přátelství dokáže rozjasnit dny dětem v dětských domovech, které se špatně vyrovnávají s životem bez rodičů. V domovech důchodců působí návštěvy psů jako příjemné zpestření stereotypního dne, staří lidé vzpomínají na své psy a i ti, kteří nechtějí obyčejně komunikovat, vyprávějí příběhy ze svého života. Tito lidé se potřebují na něco těšit a návštěvy psů jsou pro ně příjemným rozptýlením.

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování různých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou canisterapie je polohování. Slovo canisterapie se objevuje v současné době stále častěji a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa.

Bella (černá labradorka) se připravovala na své poslání již od štěněte, je zvyklá na různé situace a prostředí, se kterými se může setkat. Od klidného hovoru přes pískání, kvičení až po hlasitý smích. Vyrostl z ní klidný a vyrovnaný pes, který je trpělivý, společenský a unese velkou psychickou zátěž. Nevadí jí být vystavena neustálému halasu, prudkým pohybům, nečekaným dotekům a objetím, nekonečnému drbání a hlazení či občasnému vláčení za vodítko. Bere jako naprosto normální pohyb těžce postiženého člověka, manipulaci s vozíkem, a nevyvede ji z míry ani nepředpokládaná situace jako je třeba pád. Důležité také je, že se na kontakt s cizími lidmi těší.

Hygiena psa: před vstupem do zařízení je pes čistý (srst, tlapky) a upravený (v případě nepříznivého počasí nosíme s sebou vždy hadřík, ručník na utření). Jen zdravý pes může dobře pracovat. Pes je každoročně komplexně přeočkován (parvoviroza, leptospiroza, psinka, vzteklina…) a minimálně dvakrát ročně odčervován (doloženo očkovacím průkazem). Za svého psa nese zodpovědnost psovod: canisterapeut od psa neodchází, nenechává ho v žádném případě s klientem ani s personálem samotného. Návštěva zařízení DPS ve Vysokém Veselí je vždy v sobotu nebo kdykoliv po domluvě. Lidí s bolavým srdíčkem je opravdu mnoho a někdy stačí jen málo, aby pookřálo.

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Velmi často se nás lidé ptají, jaký je rozdíl mezi sociálními službami osobní asistence a pečovatelskou službou. Ač se jedná o služby, které dle zákona o sociálních službách vypadají na první pohled možná podobně, existují mezi nimi výrazné rozdíly. Osobní asistence a pečovatelská služba nejsou služby konkurenční, nýbrž služby, které se ve spektru potřebných sociálních služeb doplňují.

Osobní asistence se poskytuje podle potřeby osob, v průběhu celého dne bez časového vymezení, a to jak v domácnosti osob, tak v jiném přirozeném prostředí. Znamená to, že jeden uživatel využívá službu jednoho asistenta/ky.

Naproti tomu terénní pečovatelská služba zajišťuje úkony v předem dohodnutém časovém úseku, a to zejména v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb. U této služby jedna pracovnice (pečovatelka) zajišťuje službu více klientům podle rozsahu dohodnutých úkonů.

Služba osobní asistence je službou aktivizační. Napomáhá těžce zdravotně postiženým lidem k začlenění do společnosti. Když postižený člověk ví, co chce, má potřebnou vůli směřovat ke zvolenému cíli, je třeba najít vhodného asistenta, který mu na cestě za zvoleným cílem bude asistovat. V kostce řečeno: osobní asistent nebude „dělat věci“ za těžce zdravotně postiženého občana, ale bude „dělat věci“ s ním. Bude mu v životě asistovat. Naproti tomu pečovatelská služba je smluvenou úkonovou službou.

Těžce zdravotně postižený člověk nebo senior si smluví úkony a dobu, kdy budou naplněny. Pečovatelská služba je za něj udělá. Již název této služby napovídá, že se jedná o péči o uživatele a jejich domácnosti, když to již sami nezvládají. Tato služba nemá tak silný aktivizační charakter jako osobní asistence. Při naplnění pečovatelské služby je třeba dbát na uspokojení potřeb, bez kterých by byl uživatel v domácím prostředí ohrožen na životě. Osobní asistence, ač má s pečovatelskou službou mnoho společného, začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí.
za Oblastní charitu v Jičíně Zuzana Horáková