Každý občan může přes www.datoveschranky.cz přijímat či odesílat dokumenty a ušetřit tak svůj čas.

 Cílem projektu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti.

 Důležitým prvkem zákona je uznání elektronických dokumentů jako rovnocenných s papírovými a zajištění jejich bezpečnosti.

 Datovou schránku mohou bezplatně získat fyzické osoby, nepovinná je pro podnikající fyzické osoby, naopak zřízení pro právnické osoby je povinné a totéž platí pro orgány veřejné moci.

 Pomocí datové schránky je možné posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) orgánům státní správy (obecní, městské a krajské, finanční, katastrální úřady, soudy ad.).

 Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), nemusíte jej označit zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete jejím prostřednictvím komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem.

Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.
Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Na novopackém městském úřadě zatím sice nemají v provozu elektronickou spisovou službu, kterou si hodlají pořídit. „Systém ale samozřejmě spustíme začátkem listopadu,“ říká tajemník packé radnice Zdeněk Sucharda.

Domnívá se, že nový systém rozhodně přinese úspory, jen v této chvíli nedokáže odhadnout, jak velké. „Vzhledem k tomu, že platíme ročně půl milionu korun za poštovné, tak schránky rozhodně náš rozpočet pošetří,“ dodává.

Tajemnice MěÚ Libáň Vladimíra Klárová nám potvrdila, že datovou schránku bude úřad aktivovat příští týden po napojení spisové služby a podatelny na informační systém datových schránek. „Teprve čas a praxe ukáže, zda jsme připraveni, ale počítám s tím, že některé problémy nastanou a ty budeme muset řešit. Proto si zatím netroufám říct, že jsme plně připraveni,“ říká Vladimíra Klárová.

Názor

Starosta městyse Mlázovice Tomáš Komárek není novému systému nakloněn.

„Očekáváme, se systém po spuštění zkolabuje. Navíc se ukázalo, že přes datové schránky nelze zasílat rozsáhlejší dokumenty – projekty, žádosti o dotace. Tyto materiály budeme muset i nadále doručovat poštou. Navíc věci, které musíme zveřejnit na vývěsních tabulích úřadu, musíme stejně vytisknout. Takže nám jenom přibude administrativa. Domnívám se, že pro řadu menších obcí budou datové schránky spíše zátěží.“