Převážná část ředitelů není s nastaveným systémem spokojena. Ředitel packého gymnázia a střední pedagogické školy Pavel Matějovský uvedl: „Letošní systém přijímacího řízení považuji – stejně jako finančně nepodpořenou přípravu a chaotické zavádění školních vzdělávacích programů, nekoncepční a nedostatečně připravené zavedení tzv. státní maturity – za další ránu pod pás českému střednímu školství.

Nechápu, jak přes zásadní nesouhlas a hlasité protesty středních škol mohl být tento systém schválen a přijat. Hlavní argument jeho autorů představuje údajná výhodnost pro uchazeče o studium. Ti se totiž mohou hlásit hned na tři školy. Takový systém možná výhodný je, ale jen pro statisticky malé procento uchazečů, kteří dosáhli vynikajícího prospěchu. Ti jsou přijati v podstatě na každou školu a mohou si vybírat. Ale co všichni ostatní, tedy ti běžní, standardní zájemci o studium, o které při zdůvodnění změny přijímacího řízení prý šlo především?

Ti na tomto systému prokazatelně výrazně prodělali. Mnozí z nich se po dlouhou dobu nedozvědí, zda se vůbec na nějakou školu dostali či nikoli – podle posledních údajů jde až o 37 tisíc uchazečů, kteří po prvním kole nevědí, na čem jsou! Navíc se rýsuje dosti pravděpodobná možnost, že někteří z nich v tom nebude mít jasno ani v září. Stejný informační deficit může otřást i námi, jednotlivými středními školami.

Nastoupí nám všichni přijatí žáci v září do školy, nebo na poslední chvíli utečou v souladu s momentálně platnými pravidly na školu jinou? Je evidentní, že taková chaotická situace ztíží efektivní plánování naší činnosti, potažmo celkové fungování mnoha českých středních škol.

Z praxe letošního průběhu přijímacího řízení jednoznačně vyplývá, že takové – s prominutím – schizofrenní přijímačky rozhodně v žádném případě nepřinesou klid a jistotu nikomu, ani studentům, ani jejich rodičům, ani školám, ba ani samotnému ministerstvu školství. Nedokážu proto pochopit aktuální stanovisko ministerstva, které sice o nedostatcích ví, hodlá je řešit, ale pravděpodobně k tomu nedojde ještě v příštím školním roce.“