“Věnovali jsme se metabolickému syndromu. Od 7.30 do 17.00 hodin jsme měřili zdarma krevní tlak, glykémii, tělesnou hmotnost a výslednou hodnotu BMI, jejich zvýšená hodnota spolu s vysokým cholesterolem v krvi znamená vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Dále jsme měřili % tělesného tuku a % svalové hmoty. Na měření přišlo celkem 243 pacientů.

U 20 % všech zúčastněných jsme naměřili vyšší hodnoty TK, 21% vyšší glykémie, těmto pacientům jsme doporučili kontrolní měření a vhodná dietní opatření. 46 % mělo normální hmotnost, 31 % nadváhu, 13% obezitu a 10 % podváhu,“ uvedla Mgr. Jana Kozlová.

Úspěšná akce nebyla poslední.