Propojením stávajících menších vodovodů na silnější skupinové dojde k posílení dodávky vody pro všechny tamní obyvatele. Oba projekty vyjdou zhruba na sto třicet milionů korun, více než polovinou přispěje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Obce budou mít kvalitnější vodu

„V několika zdrojích byla kvalita vody na limitních hodnotách u dusičnanů a dělalo nám to dlouhodobě problémy. Přepojením na hloubkové zdroje v Březovicích, které jsme v minulosti zkapacitnili včetně celkové rekonstrukce úpravny, se tak zlepší voda například v Jeřicích, kde jsme dokonce části obce museli vodu dodávat balenou, dále v Cerekvici, Skále či Boháňce,“ uvedl ředitel VOS Richard Smutný.

Druhou stavbou je zajištění dalšího zdroje pitné vody pro Kopidlensko. To je totiž v současné době závislé pouze na jediném zdroji v Rakově, který zásobuje zhruba 3 000 lidí a je už nyní na hraně své kapacity. Nový zdroj i s vodojemem na vrchu Čakan bude poblíž Sobotky, která na něj bude také připojena. V případě potřeby tak bude možné zásobit i obyvatele přilehlých obcí.