Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, které na akci za 150 milionů korun získalo prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury 85 procent nákladů z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Opraveno bylo čtrnáct kilometrů silnice I. třídy číslo 16 v úseku od hranic okresu Jičín s Mladou Boleslaví přes obchvat Sobotky – Samšinu – Ohařice ke křižovatce na Dolní Lochov. Práce byly provedeny v období červen – říjen letošního roku, část z nich zhotovila firma Silnice Jičín.

Jak uvedl hlavní stavbyvedoucí Erik Kompas, oprava byla vyvolána nevyhovujícím stavem obrusné i ložní asfaltové vrstvy komunikace. „Úsek byl v havarijním stavu. Zejména ve stoupajících pruzích musela být zesílena konstrukce vozovky zhruba o šest centimetrů.“

Postupně v sedmi úsecích bylo realizováno celoplošné frézování, oprava lokálních poruch a pokládka ložní a obrusné vrstvy.

Od poloviny srpna se provádělo čištění příkopů, dosypání krajnic, osazení směrových sloupků, proříznutí a zalití středové a pracovní spáry trvale pružnou zálivkou, výšková úprava svodidel, osazení mříží u čistících šachet.

V druhé polovině září bylo zahájeno vodorovné dopravní značení. S dokončovacími pracemi byly uskutečněny některé ze zkoušek jako měření rovinatosti, protismykových vlastností a míry zhutnění.
Po skončení objízdných tras byl zjištěn rozsah poškození silnic a navržen způsob jejich oprav. Práce na objížďkách se nyní dokončují. Jedná se o úseky ze Starého Místa do Jičíněvsi, napojení z Jičína na silnici I/32 a úsek Staňkova Lhota – Sobotka. Navíc firma Sovis v rámci zakázky zvládla sanaci zářezového svahu silničního tělesa u Samšiny.

Obnova krytu vozovky I/16 přispěje k větší bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí.