Starosta Hořic Ivan Doležal nepočítá s tím, že rok 2012 bude ekonomicky zázračný. „Spíš naopak, světová krize pokračuje a musíme všichni počítat, že zasáhne do života každého z nás. Nemůžeme očekávat, že naše životní úroveň bude mít rostoucí tendenci. Lze očekávat, že Evropská unie a státy, které mají rozhodný vliv, uzavřou své zdroje a nebudou nadále poskytovat prostředky na vyrovnání životní úrovně ostatních členských zemí,“ přiblížil Ivan Doležal.

Opatření

A pokračuje: „Nemyslím si, že naše životní úroveň dnes výrazně pokulhává za úrovní těch nejrozvinutějších států. Opatření, která budeme muset udělat, zasáhnou však peněženky až v roce 2013. Daňová norma, která bude plnit naši pokladnu, je na příští rok už nastavena a dá se jen těžko v průběhu období měnit. Daňové příjmy měst a obcí by se měly rozvíjet podle skutečností roku 2011. Tento fakt naše město neposunuje mezi favority, co se týče pořizování dalších investic.“

Dále je jeho přáním dokázat za dobrou cenu prodat zasíťované pozemky pro bytové domy v Šalounově ulici. Tímto prodejem totiž město dostane další finanční prostředky na dynamický rozvoj, který je dodnes závislý na poměru finanční účasti města k získaným dotacím. Prodej pozemků na výstavbu a také i bytů se však vždy odvíjí od zaměstnanosti v místě. Proto chtějí získat občany, kteří dokážou město povzbudit k dalšímu ekonomickému rozvoji. Pro rok 2012 Parlament ČR podle I. Doležala nepodpořil vysypání dna rozpočtového určení daní a nevyrovnal příliš rozevřené nůžky příjmů malých a velkých obcí dle počtu obyvatel, ale doufá , že vše napraví v roce 2013. Pro Hořice by to znamenalo, že budou moci libovolně použít zhruba 18 milionů korun do investic dle vlastního zvážení.“

Ivan Doležal nám vysvětlil, co hlavně očekává od roku 2012: „Chtěli bychom realizovat projekt sběrného dvora, na který se nám podařilo získat dotaci, a také bychom rádi, aby se Hořičákům dobře žilo v krásném městě, které v příštím roce oslaví výročí 200 let regionálního kulinářského produktu – Hořické trubičky, a příznivci motorismu zde budou moci zhlédnout výroční 50. ročník 300 Zatáček Gustava Havla.“Hana Masáková, starostka Kopidlna, nám napsala: Od nového roku očekávám odsouhlasení návrhu rozpočtového určení daní, tedy vidinu zlepšení finanční situace městského rozpočtu. Dále pak přeji sobě a všem čtenářům Deníku hlavně zdraví, které je velice důležité a mnoho osobních i pracovních úspěchů, štěstí a lásku.“Starosta Miletína Miroslav Nosek by chtěl, aby lidé k sobě opět našli cestu a posuzovali toho druhého podle chování a činů, a ne pro to, jak vypadá, nebo je oblečen, či se vyjadřuje, nebo jaké je národnosti. Dále dodává: „Přeji si, abychom si uměli užívat svobody a demokracie, a pochopili jsme, že demokracie a svoboda nepřináší jenom práva, ale především povinnosti, a že čím více ji chceme, o to více musíme pracovat. Doufám, že konečně převáží duchovní statky nad statky materiálními, začneme se radovat z cizího úspěchu, žít bez závisti a zlo bude rychleji potrestáno. Očekávám, že se má přání vyplní.“


Sobotecký starosta Stanislav Tlášek očekává od dalšího roku velká úsporná opatření, která nejvíce postihnou občany střední vrstvy a důchodce, ale bohužel i obce od 2000 do 5000 obyvatel. A doplňuje: „Spoluobčanům přeji v roce 2012 hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a zlepšení životní úrovně.“ ⋌(red)