Ve středu bylo zahájeno frézování povrchu a během měsíce získá silnice dvě nové živičné vrstvy.

K renovaci bylo přistoupeno po třicetiletém denním provozu. Ve zmíněném úseku je nyní snížená rychlost a řidiči by tu měli jezdit obezřetně.