Pozvání přijalo 16 knihovníků místních knihoven. Jako host se zájezdu zúčastnila také zástupkyně Státní vědecké knihovny v Hradci Králové a šéfredaktorka časopisu „U nás“ (knihovnického zpravodaje, který mapuje dění v knihovnách Královéhradeckého kraje), Božena Blažková.

Během dopoledne zavítali účastníci zájezdu do Místní knihovny Úbislavice - Stav, kterou má na starosti Vlasta Horáčková. Podívali se do nedaleké Radimi, kde mezi knihami vládne Jarmila Adolfová, navštívili valdickou knihovnu, jejíž provoz má na starosti Světla Krausová. Jako poslední je hostila Eva Trojanová z knihovny v Železnici.

Každé z těchto zařízení se má čím pochlubit. Ve Stavu byla v roce 2007 zrekonstruována bývalá autobusová zastávka, ve které knihovna sídlí a může se tak nyní pyšnit novým vzhledem a vybavením. Nové prostory vznikly přestěhováním knihovny v Radimi (v r. 2007) a ve Valdicích, kde se přesun dokončoval ještě den před příjezdem návštěvy.

Knihovna v Železnici je profesionální zařízení, její nová podoba se datuje k roku 2008. Knihovnice a přítomná starostka Olga Jakubcová informovaly své hosty o její historii a aktivitách, např. nedávno proběhlé Noci s Andersenem.

Posledním bodem programu byla prohlídka Vlastivědného muzea v Železnici, která však musela být z časových důvodů zkrácena.

Jak uvedla ředitelka jičínské knihovny Jana Benešová, účelem bylo seznámit účastníky zájezdu se zajímavými knihovnami našeho regionu, podělit se o radosti či problémy běžné knihovnické praxe, vyměnit si zkušenosti a v neposlední řadě pochlubit se činností knihoven našeho okresu. „Během návštěvy se v každé knihovně rozpoutala živá diskuse, ve které se přítomní rozhovořili o svých zkušenostech,“ přibližuje setkání Jana Benešová.

Lenka Knapová za úsek regionálních služeb Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně říká: „Zájezd knihovníků byl nesporně velkým přínosem pro účastníky, kteří si domů odváželi spoustu zážitků a dojmů, inspiraci, podporu a novou chuť do své knihovnické práce.“