Téměř ve všech knihovnách byla vyhlášena amnestie na veškeré upomínky a jiné sankční poplatky a noví čtenáři byli registrováni zdarma. Jen v Jičíně této možnosti využilo a přihlásilo se téměř osmdesát nových čtenářů a mnoho stávajících vrátilo bezplatně knihy, u kterých byla i významně překročena výpůjční lhůta. Protože knihovny od počátku propagují anketu Kniha mého srdce, ve většině z nich se uskutečnily akce na podporu tzv. Top 12, především výstavy nejoblíbenějších 12 knih a také besedy o nich.

V Jičíně, Miletíně, Kopidlně a ve Vysokém Veselí proběhl výprodej vyřazených knih. Jedná se o knihy, které mají knihovny ve svém fondu několikrát nebo jsou zastaralé a nepůjčují se. Proto je vyřadily, pak nabídly do fondu jiných knihoven, a když o ně nebyl zájem, za symbolickou cenu je prodaly svým návštěvníkům. Knihovnické srdce při tom plesá, protože knihy nekončí ve sběru, ale najdou si nové čtenáře. V Jičíně této akce využilo hodně zájemců, nejmilejší byly děti, které už myslely na Vánoce a knížky nakupovaly pro maminky.

Jičínská knihovna nezahájila Týden v pondělí, ale již v sobotu, když knihovnice ve svém stánku při výlovu rybníka Kníže s dětmi malovaly. Vznikly pěkné obrázky kaprů, rybníka i princezen a sluníček, ze kterých v listopadu uspořádáme výstavu. V úterý jsme pokračovali křtem nové zvukové knihy František autora Václava France. Na tomto CD je načtená kniha, která již vyšla v papírové podobě. V této formě ji nabízíme zejména nevidomým, ale mohou si ji u nás půjčit nebo koupit všichni, kdo rádi poslouchají mluvené slovo.

Ve středu program pokračoval předpremiérou filmu Strejda Čtvrtek za účasti režiséra Václava Váni. Ve čtvrtek si přišli na své milovníci hudby, kteří se zúčastnili poslechové dílny s Michaelem Pospíšilem. Ani na děti jsme nezapomněli. Vyhlásili jsme Biblíkovu soutěž o největšího čtenáře a také jsme vyhodnotili výtvarnou soutěž pro děti z knihoven našeho regionu s názvem „ Namaluj knihovnu budoucnosti“. Nejlepší malíři si odnesli dorty, na které se sliny sbíhaly. Vítězkou soutěže se stala Pavlína Zachovalové ze Slatin, na druhém místě se umístil projekt dětí ze třídy 3. B v ZŠ Nová Paka – Husitská ul. (Václava Procházky, Ondřeje Horyny, Filipa Sochora a Adama Šulce) a třetí místo získal obrázek Daniela Mejvalda z Pecky.

Ale ani ostatní knihovny nezůstaly pozadu. Kromě výše zmíněného pořádaly besedy pro děti i pro dospělé a například ve Staré Pace uspořádali prodejní výstavu dřevěných hraček, v Miletíně se tento týden chystají na čtení v přírodě spojené s literární soutěží, v Pecce uspořádali zájezd a také čtení pro dospělé. Zajímavá byla výstava v Nové Pace „Jak se oblékali Pačáci na přelomu století“. Také zde začali uvádět komiks „Nová Paka – tajemné město“, spojený s procházkou po Nové Pace. Křest této milé knížečky plánují na 18. listopadu za přítomnosti autorky Petry Braunové.

V Kopidlně uspořádali výstavu fotografií ke 100. výročí narození sochaře Jindřicha Severy a výstavu kronik. Hořická knihovna si zapsala více než čtyřicet nových čtenářů. Uspořádala divadlo pro děti a výtvarnou i literární soutěž. Pro děti bylo také určeno Klíčování, kdy děti získaly klíč od Země poznání. Dospělí zase při besedě navštívili Indii. Na cestopisnou přednášku pozvala zájemce i knihovna v Libáni, tam se cestovalo po Srí Lance.

V Ostroměři také namířili na cesty, tentokrát výstavou fotografií „Jihoamerická ochutnávka“. Zahájili také pravidelnou výtvarnou dílnu a za zmínku jistě stojí chystaná noc v knihovně z 23. na 24. října. V Sobotce uspořádali výstavu rodáka Václava Šolce a vyhlásili dětskou čtenářskou soutěž. V Lázních Bělohrad pozvali na návštěvu spisovatelku Ivonu Březinovou, ta k nim a také do Miletínské knihovny přijede 26. října.

Jak je vidět, dělo se toho hodně. Ze všeho bylo cítit nadšení a zaujetí knihovnic. A také ohlasy návštěvníků knihoven byly velmi milé. Snad se tedy podařilo naplnit motto letošního ročníku Týdne knihoven „Knihovna mého srdce“.