Svou sílu předvedla zejména v Brtvi, úrodu stačila zničit i v zahrádkářské kolonii Pardoubek.

Zřejmě nejvíce postiženou lokalitou zůstává lesní úsek z Kumburského Újezda směr Valdov. Les před obcí Pustá Proseč vichřice řádně „pročesala“, vozovka je v celé délce poseta úlomky větviček, takže řidiči by zde měli jezdit velice opatrně. Ještě večer museli vyjíždět pačtí hasiči k odstranění vyvrácených a zlámaných stromů, které blokovaly průjezdnost.

Ráno jsme již na místě zastihli lesní dělníky. „Dnes jsou takovéto kalamity stále častější, hlavně, že se nikomu nic nestalo,“ říká Ladislav Ulrich. Podle prvních odhadů zde zničil živel deset tisíc kubíků dřeva.

Na cestě zastavuje zaměstnanec firmy Lesostavby, která buduje cesty pro těžbu dřeva. Jak vyplývá z nastalé situace, práce budou muset kvůli polomům odložit a přesunout se na Dřevěnicko. Ještě před vesnicí potkáváme Blanku Junovou s dětmi. V době řádění živlu byli zrovna v Nové Pace.

„Když jsme se včera chtěli vrátit domů, potkali jsme pána, který nám oznámil, že cesta je neprůjezdná. Tak jsme se vrátili zpět do Paky. Slyšeli jsme, že někomu při projíždění spadly stromy na auto, nikomu se naštěstí nic nestalo,“ říká mladá maminka.

Lány obilí před Pustou Prosečí jsou již „sklizeny“, kroupy veškerou úrodu pomlátily. V obci leží vyvrácené ovocné i jehličnaté okrasné stromy, třešně mají zlámané větve, někde chybí část střechy, dva z elektrických sloupů jsou uraženy, některé se poroučely celé k zemi.

Nefunguje elektřina, neteče voda. Zničeny jsou veškeré plodiny na zahrádkách, lidé čekají na příchod pracovníků pojišťovny.

„Nám kroupy zničily střechu, vidíte ty prohlubně na plechu,“ říká Maruše Brendlová, která žije v domku na návsi. Ukazuje nám i ohromné modřiny, které jí způsobily ledové kroupy, když se snažila zavřít okno auta. „Ještě jsem nic takového nezažila,“ posteskla si žena. “Šlo opravdu o život, u domu přerazil vítr elektrický sloup, elektrikáři se snažili zdroj znovu nahodit, a tak tu vše jiskřilo, bylo to opravdu nebezpečné. Museli jsem k hajnému a zavolat, ať už nás nezapojují, že máme popadané vedení,“ přibližuje hrůzné okamžiky paní Marie.

Někomu odnesl silný vítr kus střechy, rozbil okna. „Chlapi byli zrovna v lese, tak auto zaházeli větvemi a schovali se v něm. Nedovedete si představit ten strach, jaký jsem prožila. Vše dopadlo dobře, ale ještě teď se třesu,“ sděluje Jana Prajzová. Nad zničenými bramborami, zahrádkou, rozbitým oknem jen mává rukou.

V Lázních Bělohrad silný vítr poškodil některé stromy v zámeckém parku, za své vzaly větve lip při vjezdu do města.

Seniorka Věra Dědicová uklízí zahrádku a při tom lamentuje: „Hrůza to byla, hrozný rachot, byla jsme v baráku sama a opravdu jsem se bála. Zahrádka je trochu poničená, navíc mi vítr rozbil okno ze severu.“

Jen chlapi vše berou s nadhledem. Zahrádkářská kolonie Pardoubek za Bělohradem je zničena. Josef Klapka přišel o všechno. Kroupy „sklidily“ třešně, jahody, uletěl fóliovník, po zelenině zbyly v zemi jen holé výhonky. Další zahrádkář, který přišel oblížet ztráty, Vladimír Horák uvedl, že takovou kalamitu ještě nezažil.

Další informace o kalamitě naleznete v souvisejících článcích.