Svatý Silvestr se narodil koncem 3. století v Římě, jako křesťan přežil pronásledování a v lednu roku 314 se stal papežem. Upevňoval pozice křesťanské církve, vydával předpisy o obřadech a jejich správném vykonávání a publikoval i různá liturgická nařízení. Mimo jiné i o tom, že oltáře mají být zhotoveny z kamene, nikoliv ze dřeva. Prosadil se zčásti politicky, když údajně vyléčil císaře Konstantina Velikého ze slepoty (jinde se uvádí malomocenství) a poté ho i s manželkou Helenou pokřtil.

Silvestr nechal v roce 325 vybudovat na vatikánském pahorku nad Petrovým hrobem pětilodní chrám sv. Petra, základ dnešní monumentální stavby.
Zemřel 31. prosince 335 po dlouhém pontifikátu, který trval 21 let a jedenáct měsíců. Je jedním z prvních uctívaných světců a jeho kult se rozšířil do celé Evropy.

Také byl jedním z prvních, možná vůbec prvním svatým, který předtím nebyl mučedníkem. Je patronem domácího zvířectva a dobré úrody. Bývá zobrazován v papežském ornátu, s knihou a mušlí, nebo býkem.

Uctění jeho památky právě 31. prosince je symbolické: končí jeden rok a s nadějí očekáváme příchod nového. Stejně tak Silvestrův pontifikát přinesl konec éry pronásledování křesťanů a začátek nového zlatého věku církve.