Ombudsman Otakar Motejl nepochodil, ústavní soudci zamítli jeho návrh na zrušení protipožární vyhlášky.
Už samotný nápad „hájit“ lidská práva žádostí o zmírnění bezpečnostních opatření vyvolal u hasičů údiv.
„Je mi líto, že k takovémuto kroku došlo,“ vyjádřil se k Motejlovu počinu ředitel odboru prevence hasičů Pardubického kraje Pavel Nejtek. „Nová právní úprava vyhlášky byla vytvořena pro ochranu zdraví, života a majetku lidí.“

Chceme nástěnky

Vyhláška rozčeřila vody hlavně v českých školách.
Z protipožárních předpisů vyplývá, že na stěnách v tak zvaných „chráněných únikových cestách“ nesmí viset nic hořlavého. Žádné obrázky, žádné nástěnky. A to se učitelům nelíbí.
„Neumím si představit, že by ve škole zůstaly téměř holé stěny,“ řekl pro Deník například ředitel hradecké základní školy Mandysova Miroslav Kudyvejs.
Podobně se vyjadřovali i ostatní oslovení ředitelé.

Skutečnost je ovšem jiná. Jednak se úprava týká opravdu pouze přesně stanovených koridorů a jednak vyhláška není nic nového pod sluncem. Její nová úprava je dokonce tolerantnější.
„Pojem chráněné únikové cesty nelze vztahovat na veškeré únikové cesty,“ vysvětluje Pavel Nejtek. „Zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ni vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci stavby,“ říká preventista.

Žádná stavba, a natož škola, nemůže být uvedena do provozu, aniž by vyhovovala protipožární normě. Ombudsman Motejl ve svém návrhu na zmírnění podmínek také tvrdil, že vyhláška odkazuje k těžko dostupným dokumentům.
„Po řediteli nikdo nechce, aby znal normu. Tou se řídil projektant. Ředitel musí znát protipožární předpisy,“ vysvětluje stavař Josef Vrbata.
Protipožární opatření jsou ve veřejných budovách složitá a nákladná. „Stavbu prodraží až o několik milionů,“ potvrzuje Dobroslav Illich z hradecké firmy IMP Architekti.
„Nikdo z projektantů by si nevzal na svědomí, že jeho chybou třeba uhořelo dítě. Bez nástěnek se dá žít docela dobře. S popáleným obličejem už ne,“ dodává jeho kolega.
„Vzpírat se novým úpravám, to jako protestovat proti bezpečnostním pásům v autech nebo dětským autosedačkám. A navíc ve škole se jedná o životy a zdraví svěřených osob,“ upozorňuje projektant.

Školní řád ctí, ale…

Lehkovážnému přístupu vedení škol k protipožárním předpisům se diví i hasiči.
„Když přijdu do školy pro dítě nebo i na besedu, žasnu. Učitelé úzkostlivě dbají, aby žáci dodržovali vnitřní řád školy. To je přitom nezávazné interní opatření. Ale že naprosto ignorují závaznou celostátní vyhlášku, to jim je jedno. Moje upozornění, že mají chráněnou únikovou cestu plnou hořlavých věcí, nechtěli brát ani jako přátelské upozornění,“ říká hasič Milan Weiss.

Podmínky užívání stavby

(platí od 1.1. 2009 i pro stávající stavby)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. kromě navrhování a provádění staveb také stanoví v § 30 podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově postavených, ale na rozdíl od ostatních částí vyhlášky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky – tedy k 1.1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.

Stávající stavby budou muset od 1.1. 2009 splňovat mj. následující:
V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah (viz příloha 6). Vyhláška ve své příloze č. 6 podrobně stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách. (Upozorňujeme, že pojem chráněné únikové cesty nelze paušálně vztahovat na veškeré únikové cesty – to, zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno v projektové dokumentaci stavby). V této vyhlášce se tak vůbec poprvé vymezuje, jaké množství hořlavých látek ještě lze na chráněných únikových cestách umístit, aniž by byla ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Dosavadní předpisy totiž zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky. V praxi však tato ustanovení byla jen obtížně realizovatelná, proto se v této vyhlášce přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách. Pavel Nejtek