Své služby poskytuje i terénní formou. To znamená, že pracovníci dojíždějí za klienty do místa bydliště. Jejich cesty vedou do měst a obcí jako Hořice, Nová Paka, Sobotka nebo Kopidlno. Díky Individuálnímu projektu Služby sociální prevence Královéhradeckého kraje pomáhají více něž 70 lidem ročně.
Lidé s psychickým onemocněním mohou mít strach z cestování autobusem a obavy z lidí. Jsou často sami, což jejich duševní stav jen zhoršuje.

Dokazuje to příběh šedesátiletého pana Františka, kterému doporučil spolupráci se sdružením Péče o duševní zdraví lékař psychiatrického oddělení jičínské nemocnice. Pan František dlouhá léta žil podivínským životem v malém městečku bez jakéhokoliv kontaktu s okolím, které se ho bálo. Po smrti matky se jeho stav zhoršil a musel být hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Po dobu jeho dlouhodobé hospitalizace nebyl nikdo, kdo by přebíral poštu a postaral se o jeho domek. Vlivem toho panu Františkovi narůstaly dluhy, v domě praskla kanalizace a byla odpojena elektřina.

Pracovník PDZ po domluvě s panem Františkem dojel do jeho domku, vyzvedl všechnu poštu a dohodl se sousedy a místními úřednicemi, že veškerou poštu budou přeposílat na adresu sdružení. „Hlavně, že jsme ty dluhy začali řešit a teď už je to pod kontrolou,“ popisuje svou úlevu pan František a pokračuje: „…pak jsme se jeli podívat ke mně domů… byla to hrůza, domek zchátral tak, že tam už bydlet nemůžu. Ale nabídli mi, že mohu požádat o byt v Domě s pečovatelskou službou. Teď se návratu nebojím. Vím na koho se mohu obrátit, kdo mi pomůže.“

Díky terénní činnosti sociální pracovníci reálně vidí, jak jejich klienti žijí, a mohou nabídku pomoci ušít přímo na míru. Samozřejmě musejí respektovat přání a potřeby klienta. Někdy duševně nemocným pomáhají s péčí o domácnost a učí je, aby si samostatně mohli nakoupit, uvařit, uklidit. Často pracují i s nejbližším okolím nemocného, jako je jeho rodina, přátele i sousedé. Snaží se je povzbudit, aby nemocnému pomáhali, a poradí jim, jak se k němu vhodně chovat. Cílem práce PDZ je, aby lidé s duševním onemocněním nemuseli trávit svůj život v léčebnách mimo běžné prostředí a aby žili co nejsamostatněji a nejspokojeněji.

Péče o duševní zdraví
Více jak 15 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizujeme akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádáme osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním.

Leona Hovorková
http://www.pdz.cz
E: leona.hovorkova@pdz.cz
http://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi