Přihlásilo se celkem 16 zájemců ve třech oblastech podpory, a to v úseku obnovy památek, rozvoje vesnic a obnovy občanského vybavení a služeb.

Zástupci MAS provedli předepsané kontroly, ohodnotili projekty podle preferenčních kritérií a nakonec vybrali 4 žádosti, které získají podporu v plné výši: obec Rokytňany – obnova památníku padlých, SDH Vitiněves – výstavba dětského hřiště, TJ Kopidlno – rekonstrukce sociálních zařízení, Oblastní charita Jičín – obnova počítačového vybavení.

 Dále byli stanoveni 3 náhradníci, kteří získají požadovanou dotaci pouze v částečné výši – Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín na záchranu kostela Všech svatých na Zebíně, Zelenecká Lhota – úprava návsi ve středu obce, a město Libáň na vybavení pro hasiče.

Celková částka dotací, kterou MAS rozdělila v rámci této výzvy, je 3,5 mil. Kč. Pokud nenastanou žádné komplikace, tj. nikdo z náhradníků si přijetí částečné dotace nerozmyslí, vyhlásí Otevřené zahrady Jičínska další výzvu v prosinci 2010, kdy se bude žádat o dotace na rok 2011. Nevybrané projekty se opět mohou přihlásit v dalším kole výzvy po provedení aktualizace svých původních žádostí.

Přehled přijatých žádostí o dotaci naleznete na www.otevrenezahrady.cz. Návrhy na realizaci různých projektů můžete kdykoliv zaslat formou vyplnění předprojektového vzoru, který je ke stažení na těchto www stránkách.

Na snímku interiér kostela Všech svatých pod Zebínem, kterému rovnět budou přiděleny finance.