Prohlédli si kostel sv. Marie Magdaleny a navštívili Šolcův statek, kde obdivovali v Galerii Karla Samšiňáka zajímavou a obsáhlou výstavu grafiky Petra Minka a v nově otevřeném lapidáriu výstavu nevšedních plastik a loutek Petra Kavana.

Poděkování patří soboteckému panu děkanovi a průvodci v Šolcově statku panu Ladislavu Bázlerovi, kteří ochotně umožnili v podvečerních hodinách prohlídky a podali zahraničním studentům poutavý výklad, a vedoucí skupiny Janě Ručkové z Kladna, jež vše svědomitě překládala do angličtiny.

Podařilo se tak přispět k naplňování projektu Příroda a lidé v ráji podpořeného Královéhradeckým krajem a to v oblasti poznávání Českého ráje. ⋌(mš)