Stalo se tradicí, že nový školní rok zahajují děti z Diaklubu turnajem v šipkách. Ještě se ani nestačil usadit na medailích z tábora prach a už si děti domů odvážejí další medaile, ti úspěšnější poháry: vítěz turnaje kovový, ostatní soutěžící ze stupňů vítězů poháry ze zdobeného skla, věnované provozovatelem hostince Helvetia, kde se turnaj konal. Nestalo se tak poprvé, že celkovým vítězem se stala dívka; chlapcům i tentokráte zbyla „jen“ druhá a třetí místa. Hlavním vítězem se však stala touha dětí po společném setkání a příjemně stráveném odpoledni.

Ani rodiče nezaháleli: využili čas a setkání k tomu, aby nejen bilancovali průběh ročního fungování Diaklubu s vlastní právní subjektivitou, ale aby se především poradili, jakým směrem se činnost sdružení bude ubírat dál. “Význam naší činnosti přesahuje nejen hranice okresu, ale i hranice Královéhradeckého kraje,“ uvádí předseda sdružení Miloslav Pačesný.

Realizací diatábora i dalšími aktivitami jsme si získali důvěru nejen našich členů, ale i rodičů a dětí z dalších koutů naší republiky. Také mezi renomovanými medicínskými společnostmi jsme si svoji prospěšnou prací pro diabetické děti získali uznání. Tuto pozici nebude lehké si v budocnu udržet. Nelehká bude i situace finanční, neboť stávající hospodářská krize se promítá i do hospodaření našich sponzorských firem, tedy se dotýká bezprostředně našeho hospodaření.

„Děti strávily příjemné odpoledne, měly si o prázdninách opravdu o čem povídat! A při loučení nebyly smutné. Setkají se již příští měsíc, kdy v prostorách ZŠ Husitská Nová Paka s laskavým svolením vedení uvedené školy oslaví, jak jinak než sportem, Světový den diabetu. Šipky budou vystřídány pálkami na stolní tenis. Nebude chybět ani tradiční host některé z vybraných medicínských firem. Na něho se těší zejména rodiče, a to na novinky z oboru, se kterými budou seznámeni. Bude se tak jednat o naplnění jednoho z dalších cílů činnosti Diaklubu, tentokráte v oblasti odborné lékařské edukace pro rodiče. ⋌ (dia)