Po zdolání 1350 kilometrů a 34 zastávkách v českých městech ve všech krajích skončil 19. června v Praze. Po celou dobu tohoto maratonu probíhají v ulicích navštívených měst informační protidrogové kampaně. Nejinak tomu bylo i v Jičíně, kde několikačlenný doprovodný tým rozdával brožury, letáky a zodpovídal zvídavé dotazy přítomných, kterých se ale sešlo opravdu poskrovnu.

Česká policisté si uvědomují nebezpečnost drog a potřebu důkladné prevence, proto bylo v budově bývalého okresního ředitelství státní policie v Balbínově ulici nedávno zřízeno v půdním prostoru velmi autentické hašišové doupě. „Měli jsme zde už několik návštěv ze škol, při kterých si s dětmi povídáme o drogové problematice,“ uvedla policejní mluvčí Hana Klečalová.

Prevencí se zabývají i samotné školy, například v Lepařově gymnáziu v nedávné době shlédli studenti dramatizaci románu Radka Johna Memento, který se závislostí na škodlivých látkách zabývá.

O tématu drog a jejich škodlivosti s dětmi v místních školách diskutují i členové občanského sdružení Řekni ne drogám–řekni ano životu. Na pozvání se bezplatně účastní besed se zájemci. Jejich služby jsou velmi vyhledávané, v současné době mají volné termíny až v září. Kateřina Čermáková