V ČR bylo za rok 2008 zaznamenáno celkem 9 ohnisek této nákazy. Naštěstí se u nás nevyskytly typické klinické příznaky této choroby, kterými jsou zánět dutiny ústní s otoky a vředy, slzení, slinění, strupy na mulci a vemeni, někdy i krvavý průjem. V důsledku silného překrvení jazyka může dojít k jeho otoku a zmodrání, podle tohoto příznaku se někdy toto onemocnění nazývá nemoc modrého jazyka (bluetongue).

Cílem veterinární správy je zajistit co možná nejefektivnější ochranu chovů. Aby byla účinná, musí se skládat ze tří částí. Je to účinné mapování výskytu nákazy a přenašečů (tiplíků), kontrola přesunů zvířat a vakcinace.

První plošná vakcinace se uskutečnila v roce 2008. Další nařídila Státní veterinární správa mimořádnými veterinárními opatřeními od 13. března 2009. Pro všechny chovatele hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců, plyne povinnost nechat tato zvířata nejdéle do 30. dubna 2009 očkovat proti viru katarální horečky ovcí.

Vakcínu poskytuje stát a rovněž její aplikace je hrazena soukromým veterinárním lékařům ze státního rozpočtu.  

Každý chovatel na okrese Jičín si musí u svého soukromého veterinárního lékaře toto očkování zajistit tak, aby každé zvíře starší 3 měsíců bylo nejdéle do 30. dubna očkováno. Mláďata, která dosáhnou stáří 3 měsíců až po 30. dubnu 2009, budou průběžně nejdéle po 3 měsících až do konce roku 2009 doočkovávána.

„Všem chovatelům skotu, ovcí i koz chci připomenout povinnost, že podle plemenářského zákona musí mít zaevidováno své hospodářství v ústřední evidenci u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., a to i v případě, že chovají pouze jedno z těchto zvířat,“ uvedl veterinární lékař Václav Knap.⋌ (svs)