O historii míst, kudy jsme procházeli, nám poutavě vyprávěl pan Jiří Plachý. Trasa vycházky vedla přes Slavhostice do lesů, kde kdysi bývala osada Bližkov. Mnoho z ní nezůstalo, jen mezníky na hranicích osady, studánka a kříž označující místo, kde stával kostelík. Účastníky akce zaujalo zejména vyprávění o osudu rodu Tichých, posledních obyvatelů zaniklé osady.

Po zastávce na Bližkově jsme pokračovali přes Češovské valy kolem pomníku Tomáše Svobody, kde jsme se krátce zastavili, do Češova. V Češovské hospodě jsme si nejen odpočinuli, ale také jsme si prohlédli velice zajímavé dokumenty, které s sebou prozíravě vzal pan Plachý. Většina z nás byla překvapena fotografiemi z divadelního představení Žižkův boj, které se v Češovských valech uskutečnilo před téměř sto lety za účasti neuvěřitelných patnácti tisíc diváků.

Kromě písemných dokumentů jsme si také prohlédli různé předměty související s historií Slavhostic a Bližkova. Jednou z kuriozit, kterou nás pan Plachý překvapil, byly pastičky na myši, jejichž výrobou se na přelomu 19. a 20. století zabývala rodina Tichých z Bližkova.

Pan Jiří Plachý ze Slavhostic se už řadu let zabývá zkoumáním historie nejbližšího okolí svého bydliště. Během svého působení pročetl úctyhodoné množství kronik a dalších historických materiálů. U pouhého čtení ale nezůstalo; dalším pramenem jeho zkoumání jsou výpovědi očitých svědků. Také sbírá staré fotografie i pověsti.

A o svých výzkumech si vede pečlivé záznamy. Uspořádal několik výstav o historii Slavhostic i okolních obcí.
Za všechny účastníky bych chtěla panu Plachému poděkovat za jeho poutavý výklad a za čas, který celé akci věnoval.⋌ Marie Kulhánková, předsedkyně sdružení