Na přelomu roku vyšly dva nové propagační materiály, které by neměly uniknout vaší pozornosti:
V prosinci 2011 se v Hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky konalo Fórum cestovního ruchu, které pořádalo Sdružení Český ráj ve spolupráci s městem Sobotka.

Zástupci sdružení informovali přítomné podnikatele o činnosti SČR, jeho marketingových aktivitách a projektech. Byly zde také uvedeny možnosti a nabídky spolupráce pro podnikatele na prezentaci v regionálních tiskovinách, na internetových stránkách regionu i na zapojení do turistických produktů. Zástupci měst Sobotky a Jičína informovali o turistické nabídce těchto měst a o možnostech spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Přítomní zástupci významných turistických atraktivit a podnikatelé zhodnotili uplynulou turistickou sezonu a představili novinky v nabídce pro rok 2012.
Za vedení Blaženy Huškové proběhla diskuze k návrhům konkrétních projektů v rámci aktualizace akčního a střednědobého plánu programu rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji.

Zpravodaj

U příležitosti Fóra cestovního ruchu bylo vydáno druhé číslo Zpravodaje Sdružení Český ráj loňského roku, které přináší řadu aktualit a novinek v cestovním ruchu v jednotlivých městech a oblastech Českého ráje. Zpravodaj informuje o aktivitách a probíhajících projektech Sdružení Český ráj, hodnotí letní turistickou sezonu a v neposlední řadě představuje čtenářům nově vzniklé soukromé sezonní infocentrum v Malé Skále.

Zpravodaj je v tištěné podobě k dispozici v informačních centrech v Českém ráji, můžete si ho také stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách regionu: http://www.cesky-raj. info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/zpravodaj-scr/zpravodaj-scr-2-2011.html

Katalog

Na přelomu roku vydalo SČR v rámci zakázky Propagační materiály Český ráj nový image katalog. Jedná se o hlavní image materiál regionu, který prostřednictvím kvalitních fotografií a základních informací představuje nejzajímavější nabídku regionu a jehož cílem je přilákat nové návštěvníky.
Image katalog byl vydán v šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, NL, PL a RJ) a je určen především k propagaci regionu na prezentačních akcích, domácích a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu a na zahraničních zastoupeních ČCCR – CzechTourism.

Součástí výše uvedené zakázky byla i výroba papírových propagačních desek, které slouží ke kompletaci propagačních materiálů. Desky obsahují ilustrační fotografii, schematickou mapku ČR a regionu Český ráj a základní informace o regionu a Sdružení Český ráj ve třech jazykových mutacích (ČJ, NJ a AJ).

Image katalog je k dispozici k prohlédnutí a ke stažení na internetových stránkách regionu: http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/cesky-raj.html

Kalendář

Začátkem nového roku byl také vydán tištěný kalendář nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v regionu Český ráj v roce 2012.

Poprvé byla brožura nabídnuta návštěvníkům veletrhu cestovního ruchu RegionTour Brno konaného ve dnech 12. – 15. ledna 2012.

Český ráj zde byl prezentován v rámci expozice Královéhradeckého kraje. V kalendáři najdou zájemci širokou přehlídku akcí, letních a prázdninových programů, turistické pochody a v neposlední řadě i nabídku zajímavých výstav muzeí a galerií.

Kalendář je určen pro zimní a jarní veletrhy cestovního ruchu a bude k dispozici zdarma v informačních centrech v regionu, je možno si jej stáhnout i v elektronické podobě na internetových stránkách regionu: http://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/kalendar-kulturnich-sportovnich-a-spolecenskych-top-akci-v-ceskem-raji-2012.html

Vydání Zpravodaje SČR, image katalogu, propagačních desek, uskutečnění Fóra CR a účast na veletrhu Region Tour Brno patří mezi aktivity realizované v rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“.
Lucie Rakoušová, SČR