Kdo tento sborník neznáte, věřte, že je to nádherná publikace, která vychází čtyřikrát do roka. Na titulní straně č.3/2009 je překrásný snímek red. Jiřího Němečka z Jičína „Šolcův statek“ (na vloženém snímku) a uvnitř další jeho fotografie k článku „Sobotecký Šolcův statek a otevření galerie Karla Samšiňáka“ v něm.

Většina čtenářů asi ví, že RNDr. Karel Samšiňák byl nejen významný vědec, ale i sběratel, který daroval svou sbírku grafiky jičínskému muzeu. V č.3/2009 zaujmou i články jičínské autorky Marcely Šanderové „Vojta Náprstek v Prachovských skalách“, JUDr. Jaroslava Veselého „Mluva J. Š. Kubína – se zvláštním přihlédnutím k nadávkám“ a prof. Vladimíra Úlehly „Jazyk starých dob“. Uprostřed sborníku je 12 barevných fotografií.

Sborník, přestože je to publikace jedinečná, zápasí s finančními problémy. A tak vedení i členové redakční rady OJKT i vedení OS PAMĚŤ se snaží finance získat především inzeráty a sponzorskými dary. Překvapilo mě, když jsem se na poslední schůzi redakční rady dozvěděl, že Městský úřad v Jičíně odmítl přispět na vydávání sborníku. Nemohu to pochopit; většina obcí v regionu přispívá, a že by se tedy v pokladně MěÚ v Jičíně jednou za rok nenašlo alespoň 1500 Kč, což je částka za malý inzerát a i tato částka mezi jičínskými podnikateli, neb jsem v letošních číslech sborníku marně inzerát z Jičína hledal.

Mám Jičín moc rád, vím, že je to velmi hezké a kulturní město. Jezdím sem na výstavy a jiné kulturní akce, ale také nakupovat, neb i obchody jsou tu vzorné. Tím více mě mrzí, že toto mně milé město se chová macešsky ke sborníku OJKT, který patří skutečně k nejlepším českým publikacím tohoto typu.

V prosinci vyjde letošní 4. číslo. Bude tam opět velká řada zajímavých článků, mezi nimi i pilného přispěvatele dr. Jaroslava Veselého „Jičínský ponocný Panocha“, Dr. J. Veselý je i za Jičínsko členem redakční rady.

Připomínám, že sborník Od Ještěda k Troskám je v Jičíně v prodeji v Městském informačním centru a v knihkupectví „U Pašků“. Podnikatele pak prosím, podívejte se do sborníku a dejte si tam inzerát, podpoříte dobrou věc. Vladimír Mikule, Lomnice nad Popelkou