Vyjdete si za sobotního slunečného dne na vycházku do lesa. Pokud nemáte alergii, obdivujete rozkvetlé stromy a květiny a nasáváte vůni přírody. Až najednou zakopnete, podíváte se pod sebe: PET láhev. Napřímíte se a jste zaražení.

Před vámi leží černé a modré plastové pytle, které tvoří symbiózu se starými pneumatikami, s polystyrenem, v němž byla zabalena nová televize, nahradila totiž tu starou, nyní odpočívající na palouku mezi duby a smrky. Černá skládka. Problém měl vymizet díky zodpovědnosti lidí v oblasti třídění odpadu a ekologického myšlení. Je to ale skutečně tak? Jsou černé skládky pasé?

Zrovna hořická radnice řešila nezákonné ukládání odpadu na již uzavřené skládce inertních materiálů Červený kopec, která leží u silnice na Jeníkov. Neznámý pachatel zde poškodil železnou závoru a navezl na místo stavební suť. Město teď chce plochu zrekultivovat. Zatím byl zde upraven terén a instalována nová závora, Do budoucna se rovněž počítá se zalesněním plochy. Jiří Kopáček, vedoucí odboru životního prostředí přiznává, že se občas černé skládky vyskytnou, likvidaci mají na starosti Technické služby: ,,Nepovolené skládkování se dá těžko prokázat, ovšem pokud se to povede, podnikatelům hrozí trest do jednoho milionu korun, fyzickým osobám kolem padesáti tisíc.“

Na Hořicku se v současné době nenachází žádná aktivní skládka komunálního odpadu. V Lískovicích je v provozu pouze kompostárna.

Ani v Jičíně to není žádná sláva. Jana Mušková, vedoucí odboru životního prostředí přiznává, že se odpad čas od času hromadí pod Zebínem, v okolí holínského potoka, pod hvězdárnou. ,,Likvidaci hradí město ze svého rozpočtu, obstarávají ji Technické služby, ročně je pro tyto účely vyčleněna částka 150 tisíc korun.“ Občané města jsou stále neukáznění, i přesto, že najdeme v Jičíně více kontejnerů na tříděný odpad než v minulosti. ,,Máme třeba nová sběrná místa pro textil, stává se, že lidé tam hází i komunální odpad. Nejhorší situace je na sídlišti Nové Město – Jih, naopak v pořádku je Čeřovka, kde je vilová zástavba,“ dodává Mušková.

V Nové Pace likvidují průměrně jednu až dvě skládky ročně, častá místa jsou u silnice na Levínskou Olešnici nebo v Heřmanicích. ,,Lidé jsou většinou disciplinovaní, poctivě třídí, bohužel celkový dojem dokáže zkazit i jen několik jedinců. Snažíme se občany stále motivovat, situace je ale stále na stejné úrovni,“ řekl nám vedoucí životního prostředí v Nové Pace Miroslav Pyciak.

Úspěšným bojovníkem proti nevychovancům je starosta Miletína Miroslav Nosek. ,,Poté, co zjistíme, že se někde nedovolená skládka nachází, okamžitě na místo jedu, nafotím ho, odpad uklidíme a fotky zveřejním na webu. A myslím, že situace u nás se zlepšuje. Obvyklá místa pro nelegální ukládání odpadu jsou většinou v zákoutí, kam se dá dobře zajet s autem a není tam vidět.“