Organizátoři připravili nabitý program a chystané pohoštění nejen občany členských obcí, ale i příznivce, zájemce a v neposlední řadě i čtenáře Jičínského deníku.

Kolik je tedy té Mariánské zahradě roků? Jedním slovem těžko říci - tím spíš, že na Jičínsku máme hned tři „Mariánské zahrady“.

Nejstarší „Mariánskou zahradou“ je území bývalého panství Schliků, kde byly na části Jičínska a Kopidlenska na přelomu 17. a 18. provedeny rozsáhlé krajinné úpravy v obdivuhodném souladu s intenzivní výstavbou sakrální i světské architektury. Sám název Mariánská zahrada je sice 10 roků mladý, ale pojmenovávaný urbanistický komplex je letitý, svým slohem převážně barokní.

První Mariánská zahrada je tedy souborem přírodních a kulturně-historických památek a mohla by letos slavit klidně 315 let své existence, pokud bychom se rozhodli vzít za její počátek letopočet 1694, kdy byla hrabětem Františkem Josefem Schlikem na jednom z vrchů Velišského hřbetu postavena jedna z nejvýznamnějších staveb celého komplexu - kaple Lorety.

Nový svazek

Druhá Mariánská zahrada vymezuje naproti tomu prostor čistě komunálně – politický. Právě téhle Mariánské zahradě je letos 5 let. Dne 16. července 2004 se 14 starostek a starostů rozhodlo vyjádřit vůli svých obcí úžeji spolupracovat ve všech otázkách rozvoje venkova při respektování přírodního a kulturně historického dědictví, které je spojuje, a založilo svazek obcí Mariánská zahrada.

Druhá Mariánská zahrada s první není úplně totožná. Členy svazku se ze svého zájmu staly například později i Vitiněves či Dětenice, třebaže v historickém území schlikovského panství nikdy neležely, na druhé straně nikoli třeba Staré Hrady, ačkoli v minulosti patřily k základním kamenům schlikovského majetku i schlikovské správy.

I tak zahrnuje druhá Mariánská zahrada dnes již 26 členských obcí a jedná se o vůbec nejrozsáhlejší spolupráci samospráv v okrese Jičín, ne-li i jednu z největších v Královéhradeckém kraji.

Do třetice Mariánská zahrada je pojem i z resortu cestovního ruchu. Označuje území jižně od Jičína s jeho neobyčejně vysokým potenciálem využití nehledě na příslušnost jednotlivých katastrů k panstvím v minulosti či ke členství ve svazku v přítomnosti.

Tato Mariánská zahrada, část okresu Jičín, má ambici stát se autonomní oblastí turistického ruchu, specifickou destinací tematicky bohatého turistického regionu Český ráj. Třetí Mariánská zahrada ještě neslaví žádné výročí a jestli, tak jen první krůčky. Byly vydány první publikace a propagační materiály, v současnosti se území otevírá prvním zájemcům. Mnoho věcí a služeb zde návštěvníci ještě nenaleznou, ale - všeho do času!

Nakonec je třeba říci, že péče o rozvoj Mariánské zahrady třetí, stejně tak jako péče o ochranu Mariánské zahrady první leží do značné míry na bedrech Mariánské zahrady druhé. (P.T. čtenáře jsem přece varoval, že to bude poněkud složité…)
A za onou druhou můžeme v sobotu do Bystřice zajít a hodně zdaru jí do dalších let popřát. Jaromír Gottlieb, Regionální muzeum a galerie Jičín