Generálním dodavatelem díla je akciová společnost Geosan Group, investorem Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. Akce je financována z dotace EU ve výši 11,136 mil. eur, z půjčky SFŽP 0,8 mil. eur, z vlastních zdrojů investora 13 mil. eur. Celkový objem investice je 26 miliónů eur (necelých 650 miliónů korun).

Čistírny odpadních vod a kanalizace budou vybudovány v aglomeracích Jičín, Lázně Bělohrad, Miletín - Rohoznice, Pecka, Libáň a Ostroměř. Vznikne více jak 55 kilometrů kanalizačních stok a bude zrekonstruováno nebo nově postaveno šest čistíren odpadních vod.

Jednání starostů

V Lázních Bělohradě se setkali starostové zmíněných lokalit a probírali otázku financování veřejné části přípojky. Nemají totiž stále jasno, kdo ji zaplatí, zda investor, nebo obce? V tendru bylo zahrnuto podle slov starosty Pavla Šubra i vybudování sedmi metrů veřejné části přípojek, což znamená, že by je zaplatil investor.

Při dalších jednání se hovořilo o tom, že by veřejnou část přípojky měl hradit majitel přilehlé nemovitosti. Stále nebylo rozhodnuto.

Systém financování, který uskutečnili v Lázních Bělohradě (město na veřejnou část přípojky nechalo zhotovit dokumentaci, zařídilo stavební povolení a přispělo 30 procenty nákladů), již není podle většiny starostů realizovatelný, neboť některé domácnosti mají přípojky hotové, spoléhají na to, že budou proplaceny z projektu Cidlina a obce by zřejmě jen těžko vymáhaly zpětně peníze.

Starostové se domnívají, že sedm metrů veřejné části přípojky je součástí projektu. Argumentují i s tím, že nepožadovali po investorovi skládkovné, což představuje pro investora určité úspory.
Domnívají se, že vedení VOS by mělo také jednat se Správou a údržbou silnic o prominutí poplatků za umístění kanalizace do komunikace, čímž by se mohla akce také zlevnit.

Shodli se i na tom, že hrazení veřejné části přípojek by mělo být ve všech obcích a městech jednotné.

Ředitel VOS Jičín Václav Matula uvedl, že stále ještě probíhají jednání mezi představenstvem VOS, a.s. a zastupitelstvy obcí, kterých se tato akce týká - zatím nedošlo ke sjednocení názorů.