Mnohdy je spojen s protispolečenským chováním, poruchami tělesného a duševního zdraví, mezilidských vztahů a narušením osobnosti. Přestože jde o závažné následky zdravotní, ekonomické a morální, je stav boje proti alkoholismu na nízké úrovni, navzdory všem přijímaným opatřením.

Jeho negativní role je dána i vztahem ke kriminalitě, respektive vlivu alkoholu na páchání trestné činnosti. Tento sociálně patologický jev zaznamenává neustále index vzestupu již od doby přijetí bývalého zákona č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu… V dnešní době k němu přistupuje ještě závažnější hledisko, kterým je neustále snižující se věková hranice jedinců požívajících alkohol. Počet stíhaných osob pro trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu nebo v souvislosti s jeho požíváním roste a patří mezi nejzávažnější problémy minulé i dnešní doby…

V roce 1987 stál alkohol každého z nás, nevyjímaje děti, v průměru 1826 Kč. V tomto roce bylo v bývalém Československu evidováno 51 313 alkoholiků, z nichž 597 bylo mladistvých.

Ze současných dostupných statistik vyplývá, že evidovaný problém tohoto druhu má 25 % mužů a 10 % žen. V České republice bývá tento problém často bagatelizován nebo zastíněn daleko viditelnější drogovou závislostí.

Z nových výzkumů pak vyplývá, že za alkoholismus a závislost na drogách mohou zřejmě ze 40 – 60 % geny. Faktem však je, že vedle genetiky má na tento problém i vliv biologického vývoje mozku, sociálního prostředí, do něhož se člověk narodí, výchovy a osobnostních rysů…
Příběh, který se stal, aneb z policistova bloku…

Den před Silvestrem roku 1986, kolem půl deváté večer přišel do svého bydliště tehdy padesátiletý muž, který po předchozí hádce napadl kuchyňským nožem a úmyslně usmrtil bodnými ranami do hrudní a břišní krajiny svého dvaadvacetiletého syna a stejným způsobem napadl i svoji manželku, jež musela být následně hospitalizována v nemocnici pro středně těžké zranění v oblasti břicha. Tím se dopustil dokonaného trestného činu vraždy a pokusu! Tolik úřední sdělení, které se v dané době objevilo na stránkách tisku…

Z provedeného šetření kriminalistů a vyšetřovatelů pak vyplynulo, že padesátiletý muž v minulosti vystudoval střední školu dopravní s maturitou a nastoupil jako výpravčí vlaků na železniční stanici. ⋌(tz)