Navázalo spolupráci také s třetí třídou II. základní školy. Žáčci měli za úkol vyrobit gumotraktor, a to ze současných materiálů. Včera mezi ně zavítal ředitel muzea Jaromír Gottlieb a koordinátorka projektu Markéta Obitková s dřevěnými hračkami – prohazovačkou, káčou a jejími bohatými variacemi, veverkou a panáčky. Ty vyrobili manželé Lhotákovi. V průběhu 14 dnů bude vydán katalog her, z něhož budou moct čerpat všichni, kdo pracují s dětmi, do muzea mohou od září kolektivy přijít na zhruba dvouhodinový program.
Veřejnosti bude projekt, spolufinancovaný Evropskou unií, představen v rámci Svatojánské noci, která se koná příští sobotu 23. června.