Všichni ohrožení, tedy druhý místostarosta Vlastislav Matucha i městský architekt Radek Jiránek, však nejen ve funkcích setrvávají i nadále, ale ani ve středu nemuseli čelit „grilování".

Starosta Jiří Liška hned v úvodu navrhl vyškrtnout body o transformaci pozice druhého místostarosty z uvolněné na neuvolněnou a o zrušení postu městského architekta z programu jednání. „Je nepřímo řeč o odvolání druhého místostarosty. Myslím si, že nedošlo k řádnému projednání věci," uvedl a připomněl, že město velikosti Jičína má tradičně dva uvolněné místostarosty.

„Co se týče bodu týkajícího se městského architekta, je to také návrh, který by se dal shrnout jako výstřel od boku. Po několik volebních období Jičín hledal architekta, který by městu vyhovoval."

Kvůli úsporám
Podněty předložil zastupitel Petr Kebus (za KSČM). „V současnosti, kdy se ve městě neprovádí velká investiční činnost, bychom to do voleb zvládli bez uvolněného druhého místostarosty," namítl. Navíc funkce architekta, zaměstnaného na plný úvazek radnicí, se mu zdá zbytečná. Poukázal, že města srovnatelné velikosti tento post zrušila.

Za toto tvrzení však čelil argumentu, že Jičín je co do stavební historie složitým sídlem a výstavba potřebuje dozor odborníka.

Urychleme to
Žádná větší diskuse se nerozvinula a starosta navíc popohnal zastupitele k rozhodnutí s tím, že pokud body nebudou z programu schůze vyřazeny, mohou se potom prodebatovat obšírněji. Tlačil na pilu i z toho důvodu, že středeční zasedání navštívili představitelé architektonických kanceláří. Měli přednést své koncepty zástavby, které řeší problém prostoru po zdemolovaných kasárnách a které postoupily do druhého kola nedávné architektonicko – urbanistické soutěže.

Jiří Liška poukazoval na to, aby hosté nečekali a nemuseli snášet dlouhou diskusi. Proti tomuto argumentu se ohradil zastupitel Martin Puš (za ODS). Podivoval se, proč si starosta nepřeje rozvést delší rozpravu. „Musím říci, že mě překvapují návrhy na vyřazení bodů z programu. To budeme takto nakládat se všemi návrhy vzešlými od zastupitelů? Mám z toho pocit, že rada nechce diskutovat se zastupiteli a občany."

„To opravdu nechápu. Pokud zastupitelé nechtějí diskutovat, nechť hlasují proti vyřazení a oba body probereme," kontroval Jiří Liška. Místostarosta Petr Hamáček (za Sdruž. pro Jičín) jeho slova podpořil. Občané se prý kdykoliv mohou na vedení města obrátit a dokumenty z jednání rady jsou k dispozici na webu úřadu.

Většina zastupitelů dala starostovi za pravdu. Odsouhlasili vyškrtnutí podnětů.