Termín zprovoznění je pouze předpokládaný, neboť bude záležet na aktuálních epidemiologických opatřeních. Každopádně stěhování informačního centra probíhá a zmodernizované prostory bude možné konečně využívat.

Záchranné práce spočívaly v rekonstrukci místností a ve výměně elektroinstalace, zdravotechniky, topné soustavy a ventilace. Jak je u zásahů do historických budov běžné, rekonstrukce byla komplikovaná a přinesla vícepráce,“ říká mluvčí radnice Jan Jireš.

Průtahy způsobil rovněž nález historicky cenných nástěnných maleb, které byly po prozkoumání zakonzervovány speciální omítkou. „Časově náročné bylo kolaudační řízení, neboť v prostorách MIC je umístěn centrální protipožární pult pro celý Valdštejnský zámek, který vyžadoval zvláštní schvalovací proces,“ zdůvodňuje Jireš zpožděný termín kolaudace.

Zpět se mělo jedno z nejlepších Íček v kraji i republice stěhovat 1. května 2019, slavnostní otevření zmodernizovaných prostor se však nekonalo. Investice, do které je započítána i přestavba místností v prvém patře, přesáhla 20 milionů. Zařízení nabídne wi-fi připojení, multimediální techniku a dětský koutek. Novinkou je také výrazně rozšířený a tematicky rozdělený prostor pro prezentaci turistických cílů.