O tom, že takzvaná štěpnice, která se skládá ze 66 stromů, na palouku mezi železniční tratí a lesíkem poroste dále, rozhodla městská rada na základě jednomyslného výnosu komise pro životní prostředí. Před dvěma týdny, kdy se sešla prvně, sice doporučení nedodala, po druhé schůzi však usnesení bylo jednoznačné. Radní se jej rozhodli respektovat.

Co se změnilo?
„Přináší to několik zásadních věcí. Změny se musí zanést do projektu, je třeba vyjmout štěpnici. Vše také potřebuje souhlas památkářů," sdělil při tiskové konferenci místostarosta Jan Jiřička.

Podle původního plánu se 66 okrasných jabloní mělo nahradit za stejný počet plodících. Vedení města, hlavně to před říjnovými volbami, na četné protesty argumentovalo tím, že stromky jsou pokřivené, sešlé a že dožívají. Již na počátku ledna však radní volili opatrnější vyjádření. Odkazovali se na nové posouzení odborníků z komise. V druhé půlce ledna rozhodli o ponechání sadu, což proti původnímu plánu představuje zásadní zvrat.

Ilustrační foto.Projekt revitalizace se připravuje několik let a nezahrnuje pouze štěpnici. Počítá s omlazením dřevin také v Libosadu, na hranicích parčíku a také v přilehlém lesíku, takzvané oboře. Celkově stojí okolo pěti milionu korun. Město získalo státní a evropskou dotaci v celkové výši 85 procent. Na konci roku 2014 se firma Gabriel, jež ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu, pustila do práce. Jabloňovou štěpnici doposud ponechávala stranou. Vzhledem k tomu, že zákrok směřuje do finiše, město Jičín muselo učinit volbu.

Aby radnice dotaci mohla vytěžit, musí splnit její podmínky. Mezi ně patří i kvóta dosazených stromů. I když nynější jabloně zůstanou nedotčeny, dodavatel bude muset vysadit právě tolik stromů, kolik se počítalo jako kompenzace za padlou štěpnici. „Město nyní bude jednat s poskytovatelem dotace o změně části projektu tak, aby nebylo ohroženo její vyplacení," potvrdila mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Dosadba
Obnova štěpnice v celém pětimilionovém projektu představovala sumu asi 200 tisíc korun. Stále je nejisté, jaké podmínky se městu s poskytovatelem dotace podaří vyjednat. Rada a komise dodávají, že sad u Libosadu je nekompletní a potřebuje dosadbu. Jičín ji zaplatí z vlastních prostředků, otázkou ale je, zda tomu bude už v následujících měsících. Období vegetačního klidu dřevin se totiž pomalu chýlí ke konci. Na rozdíl od stavebních projektů se u revitalizací musí pamatovat na to, že rostliny jsou živé organismy, které se po výsadbě musí uchytit.