Firma je tak zavázána uhradit zálohu za kupní cenu ve výši půl milionu do 30 dnů od podpisu tohoto dokumentu. Samotná kupní cena, která byla stanovena na 11,6 milionu, výše popsané úhrady už zohledňuje, tudíž firma doplatí 11 053 200 Kč. Je stanovena i sankce pro kupující: pokud do tří let nebude uzavřena kupní smlouva, město má právo vyžadovat pokutu 300 tisíc korun. Firma Senior holding s.r.o. chce kasárny přestavět v domov pro seniory o kapacitě 120 lůžek. Nabídne běžnou 24hodinovou službu a také zvláštní péči pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Mezi kasárenskými objekty zbuduje spojovací krček. Firma Senior holding s.r.o. vyhrála nabídkové řízení, do kterého se kromě ní ještě přihlásila společnost MIMO Bohemia a.s. Ta byla z řízení vyřazena, jelikož její nabídka měla několik závažných nedostatků.

Příspěvkové organizace předložily rozpočty

Rada města schválila návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018. Jednotlivé návrhy předložili jejich ředitelé. V celkovém součtu jsou náklady příspěvkových organizací 368,6 milionu korun. Příspěvek města ale bude „jen“ 116,2 milionu Kč. Příspěvkové organizace totiž část svých nákladů pokryjí výnosy z vlastní činnosti a dotacemi. Připomeňme, že rozpočet města je 444 milionů korun. Jičín má 16 příspěvkových organizací. Kromě pěti mateřských škol a 4 základních škol a dvou školských zařízení (ZUŠ J. B. Foerstera a K-Klub) jsou to Knihovna Václava Čtvrtka, Kulturní zařízení města Jičína, Sportovní zařízení města Jičín Sociální služby města Jičína a Technické služby města Jičína. Co se týká Správy nemovitostí města Jičína, ta je akciovou společností vlastněnou městem, nikoliv příspěvkovou organizací.