Do budovy stojící nedaleko od hlavního vjezdu do nemocničního areálu se spádovou oblastí přes sto tisíc lidí se nyní stěhuje zázemí pro přibližně 200 zaměstnanců. Patří k nim i analytička oddělení biochemie Monika Mašková s kolegyněmi.

„Je to pro nás obrovská změna a velký krok kupředu. Pracujeme totiž v naprosto nevyhovujících prostorech. Dosud jsme měli hematologické, mikrobiologické a biochemické laboratoře ve třech budovách, z nichž dvě byly dokonce mimo areál nemocnice. Zřízenci nosili biologický materiál pěšky, což bylo zdlouhavé. Tady budeme mít dokonce potrubní poštu a budeme všichni na jednom pracovišti. Koordinace mezi laboratořemi bude na úplně jiné úrovni,“ říká Monika Mašková, která podle svých slov v dosavadní budově zažila vyplavení i požár. V těchto dnech již v nových prostorách připravuje laboratorní informační systém.

„Je to samozřejmě nové a nějaké porodní bolesti to provázejí, ale jde to dobře. Ve čtvrtek tady bude mít biochemie první noční službu, já budu poprvé sloužit o den později,“ dodává.

Stavba nového pavilonu A v jičínské nemocnici začala v roce 2022 po demolici původní budovy. Na jejím místě nyní stojí nový objekt s půdorysu nepravidelného obdélníku s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními patry.

„Dialýza se rozšíří o další křesla, onkologická péče o ředírnu cytostatik a hematologické oddělení o odběr krevní plazmy. Bude to zcela nové pracoviště, dosud se v Jičíně plazma neodebírala a pacienti museli jezdit do Hradce Králové. Dosud tady nebyla ani magnetická rezonance. Veškeré laboratoře budou pod jednou střechou,“ představuje ředitel jičínské nemocnice Daniel Malý, podle kterého bude v novém pavilonu pracovat zhruba 200 lidí a provoz by se měl naplno rozběhnout na začátku července, s výjimkou některých ambulancí.

„Původně tady byl pavilon interny, který byl prázdný od roku 2008. Byl zastaralý, měl pokoje pro osm pacientů a celkově byl nevyhovující. Budova patřila k těm původním někdy ze 17. století,“ doplňuje Daniel Malý.

U zrodu nového pavilonu byla i bývalá ředitelka nemocnice a současná předsedkyně zdravotního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje Dana Kracíková.

„Studii jsme začali zpracovávat již v roce 2008. Nejprve se uvažovalo o tom, jestli původní budovu zrekonstruujeme, anebo to bude novostavba. Rozhodli jsme se pro nový objekt. Před dvěma lety se začalo stavět a dnes tu máme přesně to, co nemocnice nutně potřebovala. Pro mě je to splněné přání,“ konstatuje Dana Kracíková.

Za stavební práce kraj zaplatil 559,4 milionu korun bez DPH. Na zdravotnickou techniku vynaložil 52,5 milionu korun a za nábytek a informační technologie dalších 31,1 milionu korun včetně DPH. Nemocnice již připravuje další výrazné změny v areálu.

„Místo současné budovy s biochemickými a hematologickými laboratořemi, dialýzou a psychiatrií vznikne nový pavilon psychiatrie s parkovacím domem. Psychiatričtí pacienti budou mezitím dočasně v budově onkologie. Na jaře příštího roku by měla začít demolice,“ nastiňuje Daniel Malý.

Oblastní nemocnice Jičín poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Má zhruba 800 zaměstnanců, pět stovek lůžek a do její spádové oblasti patří zhruba 100 tisíc obyvatel. Ročně zde provedou na 3,5 tisíce operací.

„Jičínská nemocnice je v systému zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji nesmírně důležitá. Nadále počítáme s jejím rozvojem,“ ujistil při slavnostním otevření pavilonu A krajský hejtman Martin Červíček.

V podzemním podlaží nového objektu vznikla laboratorní oddělení, která zajišťují nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření, dále prostory pro magnetickou rezonanci a také sklady, strojovny a šatny pro personál. V prvním nadzemním podlaží se nachází transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek, interní ambulance a poradny. Ve druhém patře vzniklo centrum klinických laboratoří, ve třetím patře je oddělení hemodialýzy. Čtvrté patro slouží jako zázemí pro stacionář onkologie a v pátém patře jsou vyhrazené prostory pro provozní technologie budovy. V jednotlivých podlažích jsou také pracovny lékařů a sester včetně hygienických zařízení pro zaměstnance a pacienty.