Nemocnici se také podařilo splatit všechny závazky, tedy do roku 2016 vstoupila zcela bez dluhů. Kraj jako zřizovatel bude doplácet méně za poskytování veřejné služby, tedy činností, které jsou pro nemocnice jinak ztrátové. Pro tento rok se počítá se snížením dotace o 6,5 milionu na 26,3 milionu.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. vloni hospodařila s rozpočtem ve výši 659 milionů korun. Podle předběžných výsledků bude očekávaný zůstatek rozpočtu ve výši zhruba 18 milionů korun, což je o tři miliony více, než byl předpoklad. Z tohoto důvodu může Krajský úřad Královéhradeckého kraje, jakožto zřizovatel nemocnice, snížit tzv. vyrovnávací platbu za poskytování veřejné služby. Ta v roce 2015 činila 32,8 milionů korun a pro rok 2016 je plánována ve výši 26,3 milionu.

Vyrovnávací platby hradí Krajský úřad svým krajským nemocnicím spadajícím pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje na zajištění urgentní akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče, které jsou jinak ztrátové. Letos by měl doplácet čtyřem svým nemocnicím celkem 100 milionů korun.

Nemocnice se na základě smluv o poskytování veřejné služby zavazují k provozování i těch oborů, které jsou v rámci jejich činnosti ztrátové. Zajišťuje tak potřebnou dostupnost služeb. Kraj má pak povinnost tyto ztrátové činnosti zdravotnickým zařízením doplácet právě formou vyrovnávací platby.

„Zda je činnost jednotlivého oddělení ztrátová, záleží na mnoha faktorech, jako je např. velikost oddělení, nutnost služeb lékařů navíc a celkový charakter služby, náhrada pohotovostí apod. V Jičíně je ztrátové interní oddělení, které je prozatím podle předběžných výsledků ve ztrátě zhruba 14 milionů, dále to je pak interna v Novém Bydžově, jejíž ztráta je 9,5 milionu. Zhruba stejně po 3 milionech korun je na tom dětské oddělení a pohotovostní služba první pomoci. K dorovnání těchto výsledků slouží právě tzv. vyrovnávací platba od Krajského úřadu," vysvětluje situaci v Jičíně ředitel nemocnice MUDr. Tomáš Jedlička a dodává: "Na druhou stranu se nám podařilo vyrovnat všechny své historické závazky. Vstoupili jsme tak do nového roku bez jakýchkoliv dluhů."    Magdaléna Doležalová