Potvrdil to krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. „Náklady se budou pohybovat kolem tří set milionů korun a my chceme připravit kvalitní projektovou dokumentaci, aby samotná stavba šla bez problémů. Na vypracování všech stupňů projektové dokumentace počítáme maximálně se 17,5 miliony korun," uvedl.

Přestavba interny
Do přípravy dokumentace k územnímu řízení půjde v prvopočátku 7,5 milionu korun z krajských zdrojů.
„Jsme rádi, že kraj pojal jičínskou investici jako prioritní. Do upravené budovy se přesune oddělení radiační a klinické onkologie včetně ambulance. Po přestěhování biochemie, mikrobiologie, hematologie a transfuzního lékařství zde vznikne v přízemí centrální laboratoř. Počítá se i s umístěním hemodialýzy. Kromě psychiatrie tak budeme mít v areálu nemocnice konečně všechny obory," pochvaluje si ředitelka Dana Kracíková, která po šestnácti letech končí své působení v čele zařízení.

Centralizace v jednom komplexu by měla přinést zefektivnění práce a snížení provozních nákladů. „Zároveň by tak byla zajištěna lepší dostupnost léčebné péče pro pacienty," doplňuje Jana Třešňáková, krajská radní pro zdravotnictví.

„Vně nám zůstane jen psychiatrie, kterou bychom chtěli výhledově přesunout na místo onkologie," rozvíjí další plány Dana Kracíková.

Jak uvedl krajský radní Dvořák, součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování architektonicko – výtvarného řešení interiéru, zdravotnické technologie a IT techniky a dále také vypracování plánu organizace výstavby. Mimo jiné je také předmětem plnění i výkon autorského dozoru do doby vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební úpravy se týkají budovy č. p. 511 (v orientačním plánu nemocnice budova A), která je dočasně mimo provoz. Zahájení stavby se očekává v roce 2016, její dokončení o dva a půl roku později.
Přestavba bude znamenat zvýšení komfortu nejen pro pacienty, ale i pro personál.