Kromě přezdívky jim však dali opozičníci, kteří před svým souhlasným stanoviskem požadovali radnici o doplnění informace, zda bude možnost snížit cenu výstavby odečtem DPH, zelenou. A to jednomyslně.

Navrhovaná změna stavby šaten.Přesvědčila je zpráva daňového odborníka, který usoudil, že takový odpočet bude, za splnění několika podmínek, možný. „S ohledem na řadu jednání týkající se této investiční akce bylo vedením města rozhodnuto, že tato zakázka bude soutěžena s předpokládanou maximální hodnotou ve výši 48 milionů. A to bez DPH," uvedl první muž jičínské radnice Jan Malý s tím, že tato cena vychází z předchozích zkušeností města, kdy některé stavby byly díky soutěži lacinější až o 30 procent projektované ceny.

„V případě překročení této částky, tedy 48 milionů, bude nabídka uchazeče vyřazena z dalšího hodnocení," řekl starosta.

Ještě před samotným hlasováním se všichni seznámili s celkovým projektem, u kterého však nadále visí jedna neznámá.
Tou neznámou je financování. Město chce sice peníze alokovat do připravovaného rozpočtu, ale vedoucí ekonomického odboru jičínské radnice Milan Köstinger připustil i možnost, že se může město uchýlit i k úvěru. Vyloučena však není ani možnost, že by město na tuto investici mohlo dostat grant. I když se čekala bouřlivá debata, tak se tento bod obešel prakticky bez emocí a slovních výpadů.

Návrh na zhotovení šaten, které by měly vzniknout v horizontu dvou let, pak podpořili všichni přítomní zastupitelé, a to i z řad opozice. Zajímavostí pak je, že ruku zvedl i koaliční „kverulant" Josef Novotný, který před časem boj o šatny partnerům zhatil svým odmítavým postojem. „Bylo zajímavé sledovat pohled pana Puše, který se divil, že i já jsem ruku zvedl i když jsem minule hlasoval proti. Ale i já dosáhl svého. Vím, že je možnost odečíst DPH a taky prošel můj návrh na snížení ceny stavby. Někdy je něco zlé pro něco dobré," obhájil změnu postoje Josef Novotný.