Ještě devatenáct dní mají zájemci možnost přihlásit se do výběrového řízení na koupi budovy čp. 43 na rohu Komenského náměstí a Kolárovy ulice, která je známa pod jménem Koruna.

Bývalý zájezdní hostinec z druhé poloviny 19. století je kulturní památkou, v níž je dnes osm převážně malometrážních bytů, obsazených nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou, a nebytové prostory s tříměsíční výpovědní lhůtou. Radnice musela původně vypsané výběrové řízení vzít zpět, protože přišla na nedopatření v určení pozemku. Minimální cena, kterou město požaduje, je čtyři a půl milionu korun.

„Rada schválila podmínky nového výběrového řízení, které jsou stejné jako v případě prvního. Jediný rozdíl je v tom, že prodáváme pouze pozemek pod domem,“ uvedl starosta Martin Puš. Jeho rozloha je 426 m². Radnice si klade podmínky, mezi nimiž je například požadavek, aby stavební práce na rekonstrukci budovy započaly do pěti let po učinění zápisu do katastru nemovitostí, a v případě změny užívání objektu navrhnout zůsob vypořádání s nájemníky.

Kolem Koruny byly v minulosti různé dohady. Byl i názor objekt, který vyčnívá z uliční čáry západní části Komenského náměstí, zbourat, pak přišel zájemce s konkrétním návrhem na přestavbu na penzion s gastronomickým zázemím.
Jak prodej dopadne, dozvíme se po 20. dubnu. Každopádně si město vymiňuje, že do doby kolaudace rekonstruované budovy bude mít předkupní právo za cenu prodejní plus zhodnocení podle znaleckého posudku.