Studii stavebních úprav oddělení pro dospělé a přístavby v místě severní terasy včetně úprav podkroví prezentovali sami autoři, architekti David Maštálka a Lenka Křemenová.

Ti ctili dílo architekta Čeňka Musila a k přestavbě přistoupili s citem. Představili nejen upravený interiér přístavby, ale i novou venkovní podobu objektu.

Ta se nelíbí zastupiteli Miloši Starému, místo nové plechové krytiny střechy by preferoval pálené tašky. Ladislava Bryknera zajímala především finanční částka, která bude potřeba na modernizaci knihovny. Podle architektů je orientační cena třicet milionů korun bez DPH.

Podle Martina Puše projekt nebyl zařazen v investiční tabulce na letošní rok a koalice nemá jasnou koncepci. Puš se snažil prosadit, aby zastupitelé mohli posuzovat více návrhů.

„Pokud nebudeme souhlasit se studií, která tady je, tak půjdeme proti knihovně, ale co když chceme knihovnu zlepšit a posoudit více návrhů? Na knihovnu žádný dotační titul není a vypsán ani nebude, to by se musel stát zázrak. Nutíte nás odsouhlasit to, co tady nabízíte, a jinak nás budete nazývat nepřáteli knihovny," reagoval Puš. Více variant by prosazoval i zastupitel Ladislav Brykner. Miloš Starý předložil vlastní koncept přestavby a architekty obvinil, že jsou neuctiví vůči Musilovi. 

„Držíme původní stopu Čeňka Musila. Snažíme se o architekturu, a ne o lidovou tvořivost," ozval se David Maštálka.
Ředitelka knihovny Jana Benešová podporuje studii a pokračování prací, aby byla možnost čerpat dotace. „Současný prostor nám nestačí, chybí nám slušná čítárna a klidná studovna," apeluje na zastupitele a svá slova potvrzuje čísly. „Nabízíme nové služby, které využívá stále víc občanů. Vloni knihovnu fyzicky navštívilo více než 69 tisíc lidí."

Ladislav Brykner navrhuje odložit rozhodnutí na příští jednání a připravit prezentaci studie pro občany.
„Studie byla do úterka vystavena u nás v knihovně, kam se mohla veřejnost přijít podívat. Všem zastupitelům jsem rozdala pozvánky k veřejné prezentaci díla. Veřejnosti se záměr líbí, u nikoho jsem se nesetkala s odporem jako u vás," brání záměr Jana Benešová.
Návrh na přeložení jednání na květen nebyl podpořen a zastupitelé nakonec studii svým hlasováním posunuli k další realizaci.
Studii zadalo město v létě 2015 architektonické kanceláři A1Architects s.r.o., která má s podobnými projekty zkušenosti. Cena za zpracování I. etapy, tedy studie, je 131 tisíc. Další spolupráce s architekty při přípravě projektové dokumentace bude stát město dvě stě tisíc.

Architekti přistoupili k rozšíření prostor přístavbou nad oddělením pro dospělé, které se částečně zvětší do dvora a zvýší do patra (bývalá půda). Rozšíří se tak půjčovna v přízemí a nově v patře vznikne čítárna a propojitelné prostory pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. V čítárně vzniknou i místa pro přebalování, zákoutí pro čtení.

Důležitou součástí bude stavba bezbariérového výtahu a pánských a dámských toalet včetně bezbariérových v přízemí a prvním patře. V současné době totiž knihovna nemá bezbariérový přístup do patra, kde je dětské oddělení a dámské toalety. Levé části budovy (od vstupního schodiště) se přestavba interiéru nedotkne, dojít by ale mělo k výměně střešní krytiny. Do studie můžete nahlédnout na www.mujicin.cz.